Coevorden wil bezoekersstad worden. Een nobel streven, maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Een beetje bezoekersstad zorgt voor ruime parkeergelegenheid voor lang parkeren aan de randen van het centrum en geeft dat goed aan. Wat doet Coevorden? Die zorgt voor versnippering van de parkeerplaatsen om het de bezoeker wat ‘gemakkelijker’ te maken en geeft nog steeds parkeermogelijkheden niet goed aan.

Ruim een jaar geleden zijn nieuwe borden geplaatst op diverse rotondes richting centrum. Mooi, zou je denken. Ik had goede hoop, dat in ieder geval de parkeerplaats bij De Swaneburg op De Pampert zou worden aangegeven. Niet dus. Er staat een bordje aan de Burg. Feithsingel, maar dat moet je maar net zien. Menig toerist komt er niet eens langs.

Goed bewaard geheim

Die parkeerplaats op De Pampert is een goed bewaard geheim. Zelfs zo goed, dat een aantal ambtenaren de parkeerplaats niet kan vinden. Ondanks de gemaakte afspraak in 2011 dat de ambtenaren hier hun auto zullen stallen. Een aantal van hen bezet liever een parkeerplaats, die bedoeld zijn voor consumenten die even een boodschap in het centrum willen doen of voor aanwonenden van straten. Een ambtenaar zei laatst, dat dat ver lopen was toen het regende. Is de afstand korter bij parkeren bij de Stadskerk of achter Aleida Kramer in de Aleida Kramerstraat? Ik heb het even gecheckt, de afstand vanaf de Aleida Kramersingel en De Pampert tot het gemeentehuis is nagenoeg gelijk.

Nu staat er bij de Weeshuisweide een bord met daarop de parkeermogelijkheden. Dat bord moet je ook maar net ontdekken als toerist.

Verrommeling

De parkeerplaatsen aan de Holwertzijde van het station zijn heel geschikt voor een bezoek aan het centrum. Het streven was om de bezoekers via het fraaie stationsgebied op een mooie manier richting Friesestraat te leiden. Helaas is de situatie daar verrommeld ondanks de komst van enkele mooie winkels. In het eerste stukje is sinds eind 2021 jaar autoverkeer toegestaan, zodat mensen gebruik kunnen maken van de maar liefst zeven parkeerplaatsen in de nabijheid van het parkeerdek van de Gansehof en om meer ondernemers te trekken.

Inmiddels zijn of worden alweer panden verlaten. Op=Op kwam er, maar sluit binnenkort de deuren (al schijnt voor dit pand alweer belangstelling te zijn).

Voor mensen met een visuele beperking zijn er geleidestroken in dit eerste deel van de Friesestraat. Een van de winkels heeft gigantische uitstallingen, de blinde of slechtziende mens moet die strook echt zoeken. Bovendien: na de kruising met de Molenstraat en Friesestraat ontbreken die geleidestroken volkomen.