Er zit een luchtje aan: dat mag gerust gezegd worden van de biovergistingsinstallatie van Bio Energy Coevorden. Bij vergisting komt H2S vrij. Dat is waterstofsulfide, ook wel zwavelwaterstof genoemd.

Wie in bepaalde sectoren werkzaam is, heeft de beschikking over een H2S-meter om te weten wanneer zij een bepaalde locatie meteen moeten verlaten vanwege gevaar voor de volksgezondheid.

H2S, zo heb ik uitgezocht op het world wide web, is een sterk ruikend giftig gas, dat ook in lage concentraties schadelijk is. Het meest verraderlijke is, dat je de lucht van rotte eieren niet meer ruikt bij hogere concentraties. Dat komt, omdat het zenuwstelsel wordt uitgeschakeld.

Meer speurwerk leverde een artikel op uit 2012. In een Gronings dorp overleden toen honderd varkens door H2S. Ook zijn er in het verleden menselijke slachtoffers gevallen.

Ik wil u niet meteen ongerust maken, maar het lijkt me dat er op korte termijn maatregelen genomen moeten worden. Stilleggen van de installatie lijkt geen optie, maar hoe moet het dan?

Volgens Bio Energy Coevorden zijn de concentraties zo klein, dat die ver onder de wettelijke norm liggen.

Ik hoop, dat het bedrijf zijn stinkende best doet om de overlast te verhelpen.