Coevorden – De bijeenkomsten van Alzheimercafé Coevorden worden ook in 2020 gehouden in het Kasteel. Het wordt een jaar, waarin de nadruk wordt gelegd op het herkenbaar maken van en creëren van meer begrip voor mensen met dementie.

Thema Wmo

Het Alzheimer Café staat dinsdag 7 januari weer garant voor een boeiend programma met als thema de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Velen hebben behoefte aan zorg of ondersteuning in het omgaan met dementie. Het kan om veel verschillende dingen gaan en oplossingen zijn niet altijd eenvoudig te vinden. Vaak willen/kunnen mensen in uw omgeving helpen. Wie hieraan behoefte heeft, kan zich met de hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

Vanuit de gemeente Coevorden houdt Gerrie Wolbrink een presentatie. Hij heeft alles wat speelt rondom de Wmo in zijn takenpakket. Hij vertelt over de huidige stand van zaken rondom de Wmo en de recente ontwikkelingen op gemeentelijk en landelijk niveau. De Wmo richt zich onder andere op mensen die hulp nodig hebben bij het thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten of mensen met een psychische aandoening, maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo.

Laagdrempelig

Zoals gebruikelijk in het Alzheimercafé is het mogelijk om vragen te stellen. Het Alzheimercafé is een veilige, laagdrempelige en gezellige plaats voor mensen met dementie en hun naaste omgeving, maar ook voor hulpverleners en andere belangstellenden. Bovendien biedt het café informatie en steun en werkt het aan meer openheid over dementie.

Vanaf 19.00 uur is de ontvangst met koffie of thee. Het programma duurt van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. De toegang en het kopje koffie/thee zijn gratis en aanmelding is niet nodig. Wie aangepast vervoer nodig heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen met: Joop ten Caat, coördinator Alzheimercafé Coevorden, tel. 0524- 526863 of 06-19431405.