Coevorden – In de commissievergadering van dinsdagavond vroeg Erik Bonkes van de VVD tijdens de behandeling van de ingekomen stukken om aandacht voor de sportverenigingen en zwembaden in de gemeente Coevorden. Ook Erik Holties van BBC2014 wees daarop.

Uit de begroting blijkt, dat Bosbad Zwinderen kampt met een tekort, veroorzaakt door de coronacrisis. Daarnaast bleek, dat ook de andere buitenbaden verlies lijden. Bonkes vroeg naar een impactanalyse voor alle sportverenigingen en wat de gemeente kan doen. Holties vulde aan, dat het gaat om de begroting voor de coronacrisis. “De zorg was er dus al voor de crisis.”

Vinger aan de pols

Wethouder Joop Brink heeft contact gehad met de zwembaden. “We hebben nog geen enkel inzicht in de gevolgen voor de exploitatie. Hoeveel geld er komt en hoe de verdeling zal zijn, is nog onbekend. Wij houden de vinger aan de pols. We laten de verenigingen niet zomaar vallen.”