Sleen – Vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, CBS De Fontein en OBS De Akker hebben de handen ineen geslagen en afgelopen december een voorstel ingediend bij de gemeente Coevorden om de verkeersveiligheid rond de scholen in Sleen te verbeteren.

Na een verkennend gesprek met een beleidsadviseur van de gemeente heeft de werkgroep de huidige situatie, inclusief knelpunten, in kaart gebracht, doorstroom- en snelheidsmetingen uitgevoerd en verbetervoorstellen geformuleerd.

Knelpunten

De voornaamste knelpunten worden gezien in de Westrupstraat. Er worden auto’s geparkeerd aan de overzijde van de straat. De oversteek naar het schoolgebouw is gevaarlijk omdat auto’s van beide kanten komen. Op de Oldenhoffstraat/Oldengaerde komen auto’s van beide kanten en daardoor is er geen veilige oversteek naar de ingang van het plein voor de onderbouw van CBS De Fontein. Het voetpad om gebouw OBS De Akker is onderbroken en een veilige oversteek naar de sportvelden ontbreekt. In de Oldengaerde is een onveilige oversteek van de parkeerplaats van de sporthal naar het voetpad achter de scholen. De wandelroute is onveilig voor kinderen die zelfstandig naar school gaan door het ontbreken van een voetpad langs de Oldengaerde.

Voorstellen

Vanuit de doorstroom- en snelheidsmetingen is de conclusie dat het overgrote deel van de automobilisten zich aan de maximum toegestane snelheid van 50 km per uur houdt. Er zijn echter veel verkeersdeelnemers in de straten rond de scholen en de sporthal, ook voetgangers en fietsers. De werkgroep ziet graag dat de snelheid rond de scholen omlaag gebracht wordt. De belangrijkste verbetervoorstellen vanuit de werkgroep zijn dan ook: inrichting van een duidelijk zichtbare schoolzone (max. 30 km/uur) rond de scholen met een veilige oversteek tussen de sporthal en het voetpad achter de scholen, aanleg van een wandelroute langs de Oldengaerde met een veilige oversteek tussen de sporthal en het voetpad achter de scholen en het instellen van een Kiss & Ride-strook langs de Westrupstraat in combinatie met de aanleg van parkeervakken aan de Oldenhoffstraat voor personeel

De werkgroep hoopt op een snelle (re)actie vanuit de gemeente Coevorden, zodat het gezamenlijke doel op korte termijn bereikt wordt: Veilig naar school en huis. Inmiddels is burgemeester Renze Bergsma uitgenodigd om met de werkgroep in gesprek te gaan over de verbetervoorstellen. De werkgroep is voor suggesties en vragen bereikbaar via info@fonteinsleen.nl.

Foto: Westrupstraat (Google Maps).