Coevorden – ‘Wij gaan voor een gezond Coevorden’, dat is de titel van het sport- en preventieakkoord, waarmee sportverenigingen, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en gemeente aan de slag gaan. Onderaan dit bericht staat een filmpje van de gemeente Coevorden.

De gemeente Coevorden zet in op een lokaal sport- en preventieakkoord. Het doel is: een gezonde gemeente Coevorden waarin meer mensen in beweging komen en in beweging blijven. Jong en oud kan meedoen en een gezonde keuze maken.

Vijftig betrokken organisaties

Het akkoord kwam de afgelopen maanden tot stand tijdens bijeenkomsten met betrokkenen vanuit sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs en de gemeente. Met het akkoord wordt gebouwd aan een krachtig netwerk van de betrokken organisaties. Er zijn zo’n vijftig organisaties bij betrokken.

Wethouder Joop Brink is blij met het akkoord, maar nog blijer met de manier waarop dit tot stand is gekomen: “Stap voor stap, samen met alle betrokkenen in de gemeente Coevorden en vanuit de vraag van de aangesloten organisaties. Na de zomervakantie gaan de ‘aanvoerders’ vanuit de betrokken organisaties aan de slag met de uitvoering. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij snel hun eerste resultaten laten zien”, aldus Brink.

Thema’s

De deelnemers hebben gekozen voor een aantal ambities en die vertaald naar doelen, beoogde resultaten en bijbehorende acties om die resultaten te bereiken. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welke partners wat willen en kunnen bijdragen.

De gekozen ambities betreffen het bevorderen van gezondheid of een gezondere leefstijl van de inwoners van de gemeente, de vitaliteit van sportverenigingen en extra aandacht voor kwetsbare inwoners. Ook wordt gekeken wat het onderwijs kan doen en hoe organisaties sportevenementen beter op de kaart kunnen zetten. Tot slot wordt gekeken naar duurzame voorzieningen die nodig zijn om mensen te kunnen laten sporten en bewegen. Het gaat daarbij niet alleen om sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het park, het pleintje in de wijk en de natuur.

Wie nog niet meedoet, maar wel graag wil aanhaken, kan bellen naar Alieke Wijnholds van de gemeente, tel. 06-46991948.

Het complete sport- en preventieakkoord is HIER te lezen.

Foto: tijdens de bijeenkomst in december (@Esselien de Groot).

Lees ook:

“Samen werken aan gezonder Coevorden”

Meer partners zijn welkom voor Sport- en Preventieakkoord

Gemeente heeft geld voor ‘Gezond in Coevorden’: ideeën zijn welkom