Coevorden – De gemeenteraad vergadert dinsdag 16 februari vanaf 19.30 uur langs digitale weg. Een bijzonderheid is, dat in het kader van de Streektaalmaand tijdens de vergadering de Drentse streektaal wordt gesproken.

Het is ditmaal een beperkte agenda. Tijdens de vergadering dient D66 een motie in om te lobbyen voor de Nedersaksenlijn. Mogelijkerwijs komen enkele ingekomen stukken nog aan bod, zoals het parkeren in Coevorden en de fietspaden Hengstmeerweg bij Erm, de Gelpenberg in Aalden en de Schapendijk tussen Zweeloo en Schoonoord.

Ontheffing Steven Stegen

Verder stelt het college voor de ontheffing van wethouder Steven Stegen uit 1e Exloërmond met een jaar te verlengen wat betreft het wonen in de gemeente Coevorden. Een vereiste voor het wethouderschap is dat een wethouder ingezetene is van de gemeente waar hij/zij wethouder is. De ontheffing loopt op 24 maart af. “Er zijn bijzondere omstandigheden die de ontheffing rechtvaardigen: de tussentijdse benoeming tot wethouder in 2020 is tot het einde van de huidige raadsperiode in 2022.

Zie ook:

D66 wil gezamenlijke lobby voor Nedersaksenlijn