Coevorden – “We hebben niet de illusie om de wereld te verbeteren, maar we willen graag werken aan het gezonder maken van Coevorden en omgeving.”

Dat zegt Alieke Wijnholds, die zich binnen de gemeente actief inzet voor leefstijl en bewegen. Er zijn veel raakvlakken met andere beleidsterreinen. Daarvoor werkt Alieke binnen de gemeente veel samen met de verschillende afdelingen. Sinds afgelopen jaar is Coevorden weer JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Alieke is daarvan de regisseur.

Inzet van velen

De gemeente werkt aan de invulling van een sport- en preventieakkoord waarvoor velen zich inzetten. Onlangs waren er twee informatiebijeenkomsten in Coevorden en Sleen waarop allerlei partijen aanwezig waren en nogal wat ambities hebben. Zo waren (sport)verenigingen, onderwijs, maatschappelijk werk, overheid en bedrijfsleven vertegenwoordigd. De uitgangspunten zijn onder andere: sport en bewegen is voor iedereen, preventie en onderwijs, duurzame infrastructuur, Gezond in Coevorden, samen met sport- en beweegaanbieders, Coevorden op de kaart en ook het toewerken naar een rookvrije gemeente.

Alieke: “Ik ben er niet voor om nieuwe dingen te bedenken. Er gebeurt namelijk al heel veel op het gebied van sport en gezonde leefstijl. Sportverenigingen doen hun best om het aanbod goed en aantrekkelijk te houden. Ook is er contact met scholen. Wat ik graag wil, is een plusje op het aanbod te zetten. De gemeente heeft daarin een faciliterende rol.”

Overgewicht

Wat Alieke graag wil, is maatregelen nemen zodat er geen andere problemen ontstaan. “Als je kijkt naar de cijfers hebben veel kinderen overgewicht. Dat geldt voor één op de zeven kinderen. In de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar is dat vooral bij meisjes het geval. Overgewicht is een risicofactor voor later. Denk daarbij aan zorgkosten en beperkingen waardoor mensen niet gemakkelijk meer kunnen meedoen. Bovendien wordt vaak een stempel gedrukt op kinderen als er problemen zijn. Ik ben daarom bezig met een plan van aanpak.”

Omgeving

“We moeten”, vervolgt Alieke, “aandacht besteden aan eten en drinken bij evenementen en op school. Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van het kind. Nodigt de buurt uit om te spelen en dus te bewegen? Partijen als Icare en GGD kunnen daarbij helpen. Er komen steeds meer gezonde scholen. Maar iedereen in de buurt heeft een rol, dat gaat van kinderdagverblijf tot supermarkt.” Haar doel is niet om dingen op te leggen. “Maar je zou in plaats van zoete traktaties ook fruit kunnen aanbieden.”

Bij sport en vrije tijd is het uitgangspunt, dat iedereen kan meedoen. “Ook de sportkantines willen we daarbij betrekken. De verenigingen moeten dat natuurlijk wel zelf willen.”

Verder kijkt Alieke hoe een nieuwe invulling kan worden gegeven aan buurtcoaches om te zorgen dat dat meer inwoners (jong en oud) met plezier bewegen.

Schoonoord

Met dit plan is Alieke in Schoonoord gestart. “Daar zijn partijen al bezig om te komen tot verdere samenwerking. We werken vanuit het programma JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) samen met verschillende sportverenigingen, onderwijs, zorg en welzijn. Ook Dorpsactiviteiten Schoonoord en Dorpsbelang zijn aangesloten. Op donderdag 19 maart is er een vervolgbijeenkomst waar we weer veel partijen hopen te zien. Ook ondernemers zijn welkom.” Haar conclusie is: “Schoonoord zit vol energie.”

Meedenken

“Ik denk graag mee als er initiatieven komen uit dorpen of wijken. Alles wat goed loopt, gaat natuurlijk gewoon door. Fit blijven is bovendien goed voor de sociale contacten.

Daarnaast zijn er tal van initiatieven, zoals een samenwerking met Naoberschap United. De focus is gericht op kinderen, die niet sporten. Zo start eind deze maand de FC streetleague in zes dorpen en wijken in de gemeente in samenwerking met FC Emmen

“Andere voorbeelden”, vertelt Alieke, “zijn projecten als het Kindermenu 2.0 en de actie ‘Scoor een boek van FC Emmen.”

Tot slot: “De gemeente heeft als doel meer mensen met plezier te laten bewegen en dat doel wordt nagestreefd samen met allerlei organisaties en inwoners. Iedereen moet kunnen meedoen en daarom spelen ook aspecten als discriminatie en gehandicaptensport een rol.”

Foto: Alieke Eising (foto: Esselien de Groot).