Coevorden – De gemeente heeft in dit jaar 111.250 euro beschikbaar voor het bevorderen van gezondheid en gezonde leefstijl. Inwoners met ideeën die daaraan bijdragen, komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. Het gaat om alle activiteiten die de gezondheid of gezondere leefstijl of de bewustwording hierover bevorderen.

Wethouder Joop Brink wil de levensverwachting in de gemeente Coevorden structureel verhogen: “In onze gemeente ligt deze beneden het landelijke gemiddelde. Samen met huisartsen en zorg- en welzijnsaanbieders werken we eraan om de levensverwachting omhoog te krijgen. Heel belangrijk daarbij zijn de initiatieven van onze inwoners. Ik nodig de inwoners dan ook van harte uit om met goede ideeën te komen!”

Diverse programma’s

Naast het Stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’ kent Coevorden programma’s zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht’, het lokale sport- en preventieakkoord en het project ‘Aan de slag met preventie’. Deze programma’s zijn zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Het doel is om met de verschillende programma’s een bijdrage te leveren aan een blijvend effect op de gezondheid van inwoners van de gemeente Coevorden.

De subsidie voor 2020 is mogelijk door bijdragen vanuit het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Subsidie aanvragen

Wie een idee heeft of een project dat gericht is op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl, komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of andere organisaties, die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die de activiteiten uitvoeren in de gemeente Coevorden. De voorwaarden voor het aanvragen van subsidie en het aanvraagformulier zijn te vinden via deze link.

Voor vragen over de subsidie kan contact worden opgenomen met Anneke Welink, team Economie & Leefbaarheid via tel. 14 0524 of a.welink@coevorden.nl.