Coevorden – In het raadsvoorstel over flexwonen, dat vanavond op de agenda staat van de raadscommissie wordt niet gerept over Ossehaar. Raadsleden vroegen zich af waarom de insprekers Erik Bruinenberg en Bjorn Schepers van werkgroep Ossehaar fase C voor de muziek uit lopen door te spreken over flexwonen en sociale huur in de wijk. In het raadsvoorstel wordt immers niet gerept over Ossehaar. Vragen over de inspraak richtten zich met name op de term sociaal-economische standaard.

Flexwonen: wel of niet bekend?

Echter, op 21 juli van dit jaar verspreidde de gemeente een persbericht over de nieuwe invulling van Ossehaar C, waarin wel degelijk wordt gesproken over het type woningen. “De bedoeling is dat het een moderne groene wijk wordt met een gevarieerd woonaanbod. Er komen rond de tachtig woningen waarvan ongeveer de helft koop en de helft sociale huur en flexwonen. Daarvoor moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daarna komt er een plan voor hoe het er uit moet gaan zien”, zo staat in het persbericht, dat ook op deze website heeft gestaan. De bouw zou tussen eind 2023 en medio 2024 kunnen beginnen. Eerst moeten gesprekken plaatsvinden met inwoners in de omgeving, Domesta en andere betrokkenen.

De reactie van wethouder Steven Stegen: “Er kunnen zeker flexwoningen komen, maar de puzzel moet nog gelegd worden. Het voorstel van nu gaat over de grote kaders. Per initiatief kom ik terug bij de gemeenteraad.”

“Sociaal-economische standaard”

De term sociaal-economische standaard werd door raadsleden aangegrepen om vragen te stellen aan Bruinenberg en Schepers. “Wij hebben”, aldus Bruinenberg, “voor deze wijk gekozen op basis van de uitgangspunten en de sociaal-economische standaard. Het zou gaan om groepen als starten, mensen met problematiek, statushouders en arbeidsmigranten. Wij zitten niet te wachten op experimenten. Ik verwijs daarbij naar de problemen met arbeidsmigranten op het Ermerstrand. Wij voelen ons niet gehoord en niet meegenomen in de plannen. Op 20 december worden besluiten genomen terwijl het bestemmingsplan nog niet gewijzigd is?””

Floris Vulto van de VVD vroeg zich af welke sociale standaard Bruinenberg bedoelt. De reactie van Bruinenberg: “Dat is inherent aan onze manier van samenleven. Ikzelf ben begonnen in een sociale huurwoning, wij hebben toen gezegd te proberen ons op te werken tot een koopwoning door hard en vlijtig werken. Dat kan elitair klinken, maar het is inherent aan hoe onze samenleving functioneert.” Vulto vroeg zich af of dat direct verband houdt met een samenstelling van een wijk.

Diskwalificatie

Erik Holties van BBC2014 vond de woorden van Bruinenberg een diskwalificatie van mensen met een sociale huurwoning. “Wat is er mis met huren?” Sandra Katerberg van het CDA sloot zich hiermee aan en sprak over een participatiesamenleving.

“U wijst bepaalde groepen de deur”

Jerry Stoker van PAC stelde de vraag “Bent u het ermee eens dat plannen kunnen veranderen?” aan Bruinenberg. “En welke groepen zijn wel welkom, denk dan vooral buiten uw eigen sociaal-economische standaard?” Bjorn Schepers verwees naar de enquête, die in de wijk is gehouden. “Wij denken aan vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en starterswoningen.” De reactie van Stoker was, dat ook starterswoningen momenteel onbetaalbaar zijn. Hij concludeerde dat een aantal wijkbewoners bepaalde groepen de deur wijst. De werkgroep Ossehaar Fase C wil in ieder geval geen flexwoningen. “Vanwege de onrust die er mogelijk mee gepaard gaat. Vreemd, dat mensen dat niet kunnen volgen”, aldus Bruinenberg.

Eerder deze week richtte directeur-bestuurder Bert Moormann een open brief aan Ossehaar.

Zie ook:

Ossehaar C wordt gevarieerde groene wijk