Coevorden – Er komt een nieuwe invulling van het woongebied Ossehaar C. De bedoeling is dat het een moderne groene wijk wordt met een gevarieerd woonaanbod. Er komen rond de tachtig woningen waarvan ongeveer de helft koop en de helft sociale huur en flexwonen. Daarvoor moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daarna komt er een plan voor hoe het er uit moet gaan zien.

Afhankelijk van mogelijke bezwaren kan de bouw tussen eind 2023 en midden 2024 beginnen. Voordat gestart wordt met het bestemmingsplan vinden gesprekken met inwoners in de omgeving, woningcorporatie Domesta en andere betrokkenen plaats. Dan wordt duidelijk welke wensen er zijn en wat het beeld is dat betrokkenen hebben van deze nieuwe wijk. Daarna wordt bepaald hoeveel vrijstaande woningen, hoeveel twee-onder-een-kapwoningen en andere woningen wenselijk zijn.

Nieuwe woonvisie

In 2009 werden in het gebied 44 kavels te koop aangeboden. Deze kavels werden niet verkocht en zijn in 2018 uit de verkoop gehaald; passend bij de toen geldende woonvisie. De woningmarkt veranderde daarna en er kwam een nieuwe woonvisie, die eind 2021 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Nu kan worden gewerkt aan een nieuwe invulling van het gebied.

Flexwonen

In Ossehaar C moet ook ruimte zijn voor flexwonen. Deze vorm van tijdelijke huisvesting is relatief nieuw. Het kan dan gaan over tijdelijke bebouwing, maar ook over hoe lang iemand ergens mag wonen. Deze vorm van wonen kan een oplossing zijn voor mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, mensen die uit een recreatiewoning moeten en arbeidsmigranten.

Vluchtelingenopvang

Op dit moment staan op een deel van het terrein woonunits voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze opvang is in principe beperkt tot één jaar. Omdat het maken van plannen en de bestemmingsplanwijziging ook zeker een jaar duurt, heeft dit geen invloed op de woningbouwontwikkeling.