Dalen – Jarenlang verzorgde de toneelgroep van WKHB in het voorjaar een toneelvoorstelling in de zaal van Cornelis. Voor een uitverkochte zaal werden Drentse kluchten opgevoerd, waarbij de toneelspelers als doel hadden om de zaal (en soms de medespelers) blauw van het lachen te krijgen. Het feest na afloop van de voorstelling duurde vaak tot in de kleine uurtjes.

In 1884 werd de Werkliedenvereniging Wederkerig Hulpbetoon opgericht, afgekort WKHB. Een sociale instelling die bij ziekte en overlijden geldelijke steun verstrekte. De sociale voorzieningen werden in de loop van de jaren onder andere door de overheid overgenomen waarmee de functie van de WKHB verviel. Aan de organisatie was vanaf de beginjaren een toneelclub verbonden. Op de Facebookpagina van WKHB en Aold Daol’n zijn nog diverse oude foto’s te zien van uitvoeringen uit het verleden.

Op 9 maart 2019 was de laatste voorstelling ‘Dan jodel je niet meer’, vlak voordat de coronamaatregelen van kracht werden. Zoals nu blijkt, was dit ook de laatste voorstelling. Het toneel bij Cornelis is er niet meer en in het dorp is geen goed alternatief. Ook is een aantal spelers inmiddels gestopt. Met pijn in het hart hebben de resterende spelers besloten om definitief te stoppen. Na bijna 140 jaar komt daarmee een einde aan de toneelvoorstellingen van de WKHB.

Foto’s: de spelersgroep in 2019 voor ‘Dan jodel je niet meer’ (eigen foto WKHB).