Coevorden/regio – De beleidsnota ‘visie op toerisme’ komt dinsdag 25 januari aan de orde in de commissievergadering. Het college stelt voor de notitie vast te stellen, evenals de bijdragen voor onder andere het aanjaagfonds evenementen (30.000 euro) en projecten (20.000 euro). De visie wordt jaarlijks geactualiseerd. De vergadering begint om 19.30 uur en is te volgen via deze link.

Zoals al vele jaren zijn toerisme en recreatie een belangrijke bron van werkgelegenheid. Het aandeel in de totale werkgelegenheid is 18,3 procent, het gaat om zowel directe als indirecte werkgelegenheid.  In 2019 had de gemeente Coevorden circa 1,9 miljoen overnachtingen op een totaal van ongeveer 9,2 miljoen in de provincie Drenthe.

Goede balans

Voor gemeente en ondernemers is het belangrijk om in te spelen op trends en ontwikkelingen. Een gezonde toeristische branche zorgt voor werkgelegenheid en zorgt ervoor dat voorzieningen als horeca, winkels en zwembaden kunnen blijven bestaan. Daarnaast moet toerisme in goede balans zijn met de wensen van de inwoners en de natuurlijke omgeving. “Gasten zijn steeds kritischer en vragen om vernieuwde concepten”, zo schrijft het college. “Ook heeft corona de toeristische wereld een nieuwe impuls gegeven. Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker, de toerist ziet immers geen gemeentegrenzen. Samen optrekken met overlappende vakgebieden als kunst en cultuur, horeca, retail, verkeer en duurzaamheid zorgt voor betere resultaten.”

Kansen

Het programma Vitale Vakantieparken geeft een mooie stimulans aan deelnemende parken om te werken aan een toekomstbestendig product. De ontwikkeling van stad Coevorden richting levendige bezoekersstad zorgt voor kansen. Ondernemers uit de regio moeten weer trots ambassadeur van de stad worden. De unieke verhalen van Coevorden en Zuidoost-Drenthe willen we beleefbaar maken en de regio als ‘werkplaats van Drenthe’ geeft mooie kansen om ons rijke ambachtenverleden op de kaart te zetten. Door voortzetting van het ‘aanjaagfonds evenementen’ zorgen we voor levendigheid in stad en kernen en trekken we nieuwe bezoekers. De producten van het culturele jaar, zoals het cultuur- en verhalenpad, zorgen ook na 2022 voor mooie kansen rondom onze profilering als cultureel interessante gemeente.

De uitvoering van de fietsnota ‘ruimte voor de fietser’ is van belang voor de toeristische fietser. De herziening van het fietsknooppuntennetwerk en de aanleg van het wandelknooppuntennetwerk bieden veel kansen voor de ondernemer. Ook de toenemende populariteit van langeafstandswandelingen als Pieterpad en Drenthepad moeten ondernemers stimuleren tot het aanbieden van passende arrangementen en tot samenwerking.

Afscheid van Magisch Drenthe

De gast en ondernemer moeten niet verward worden door allerlei promotiekanalen. Er wordt afscheid genomen van de naam ‘Magisch Drenthe’ en Coevorden profileert zich als veelzijdige Hondsruggemeente binnen het merk Drenthe. De samenwerking met de Hondsruggemeentes wordt versterkt door de uitvoering van het ‘Merkactivatieplan Hondsrug’. Met stichting ToReCo (Toeristisch-Recreatief Coevorden) wordt gewerkt aan optimale informatievoorziening, zowel via de fysieke toeristische informatiepunten als digitaal. Er wordt voor gezorgd, dat de Duitse gast Coevorden beter weet te vinden. Daartoe wordt samenwerking gezocht met de Duitse buurgemeentes om het grenstoerisme te stimuleren.

In 2018 en 2019 heeft het ‘aanjaagfonds evenementen’ ruim twintig evenementen succesvol kunnen ondersteunen (in 2020 en 2021 hebben weinig evenementen plaatsgevonden als gevolg van corona). Geconcludeerd kan worden dat het fonds een goede stimulans voor organisatoren is om hun evenement in onze gemeente te organiseren. Ook draagt het bij aan de professionalisering van de evenementen. De afgelopen vier jaar was jaarlijks een bedrag van 50.000 euro beschikbaar voor dit fonds. De maximale bijdrage per evenement was 30 procent van de begroting of 10.000 euro. Voor de komende vier jaar willen we een jaarlijks bedrag van 30.000 euro beschikbaar stellen voor het fonds. Het projectenbudget bedraagt 20.000 euro per jaar voor de komende vier jaar.

Structurele bijdragen

De voorgestelde subsidies gelden tot en met 2025. Het gaat daarbij om: Stichting ToReCo, jaarlijks 165.500 euro; Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap, jaarlijks 129.820 euro; UNESCO Geopark, jaarlijks 27.000 euro; Evenementen Aanjaagfonds, jaarlijks 30.000 euro; Stichting Havendagen (elke twee jaar) 10.000 euro; Drentse Fiets4Daagse startplaats Dalen, jaarlijks 6.000 euro; Zuidenveld, jaarlijks 14.500 euro; onderhoud wandelknooppunten, jaarlijks 20.000 euro; projecten visie op toerisme, jaarlijks 20.000 euro. Onlangs is de gemeenteraad akkoord gegaan met bijdragen van 50.000 euro, zowel in 2022 als in 2023, voor het project ‘Van Gogh in Drenthe’.

Foto: Beeldbank Marketing Drenthe.