Coevorden – De gemeente start nog dit jaar samen met het bestuur en de directie van Stedelijk Museum Coevorden een verkennend onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van Stedelijk Museum Coevorden. Een brief aan de raad over dit onderwerp staat op de agenda bij de ingekomen stukken van de commissievergadering van aanstaande dinsdag.

In 2018 heeft het museum een wensbeeld opgesteld, dat in 2019 werd gepresenteerd. Dat wensbeeld ‘Schatkist vol verhalen’ gaat in op onderwerpen als professionalisering van het museum en uitbreiding op museaal gebied. Er is een visie neergelegd over de groei van het museum en daarbij zijn ook de mogelijkheden en knelpunten van de huisvesting in Het Arsenaal onderzocht.

Weeshuisweide onhaalbaar

Een belangrijk onderdeel van het wensbeeld is de wens om in de toekomst een nieuw museum te bouwen in het centrum. Volgens het wensbeeld van het museum is de Weeshuisweide de aangewezen plek. Gezien de huidige plannen met de Weeshuisweide is dat onhaalbaar. Wel moet worden nagedacht over de toekomst van het museum. In eerste instantie wordt gekeken naar de mogelijkheden die het Arsenaal in de toekomst zou kunnen bieden.

Aanleiding voor onderzoek

Het stichtingsbestuur en de directie hebben aangegeven een verkennend onderzoek te willen laten doen naar de toekomstvisie, waarin mogelijkheden, knelpunten worden onderzocht. Het college vindt met het wensbeeld ‘Schatkist vol verhalen’ als vertrekpunt er aanleiding is om dit onderzoek te laten doen. Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad: “Het Stedelijk Museum heeft na de laatste verbouwing van Het Arsenaal grote stappen gezet in professionalisering en positionering, maar loopt nu en in de toekomst tegen beperkingen aan om het museum te zijn dat het graag wil zijn en te groeien. Ook nu zijn er al beperkingen die ertoe leiden dat niet aan alle eisen kan worden voldaan op museaal gebied die aan een museum gesteld (mogen) worden.”

Het college stelt verder, dat het museum de potentie heeft om te qroeien naar een plek waar de rijke historie van de gemeente Coevorden vindbaar en tastbaar kan worden en als onderdeel wordt gezien in de stad Coevorden als Stad van Strijd. Met het onderzoek moet ook in beeld komen hoe de samenwerking tussen het museum en andere culturele en cultuurhistorische partijen in de gemeente Coevorden kan groeien. Het onderzoek moet dit jaar klaar zijn. Met de resultaten van het onderzoek kan worden bepaald op welke manier de toekomstvisie een vervolg zou kunnen krijgen.

De agenda van de commissievergadering met bijbehorende stukken is HIER te vinden.