Regio – De provincie Drenthe vraagt aan minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur een bedrag van 1 miljoen euro uit het landelijke noodsteunfonds voor vitale regionale cultuurinstellingen. Samen met de Drentse gemeenten wil de provincie eenzelfde bedrag bijleggen.

Daarnaast stelt de provincie een Drents noodfonds voor musea en podia in. Uit bestaande cultuurbudgetten reserveert het college van GS daarvoor 500.000 euro. Met de Drentse gemeenten en cultuurfondsen wordt afstemming gezocht over bijdragen aan dit fonds.

Medio april kondigde de minister een landelijk maatregelenpakket van 300 miljoen euro aan voor de opvang van de gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel van dit pakket is een bedrag van 30 miljoen euro voor steun aan instellingen van vitaal regionaal belang. Belangrijke voorwaarde voor die steun is dat provincies en gemeenten zelf bijdragen.

Musea en podia

Drenthe heeft een uitgebreide regionale culturele infrastructuur die door de gemeenten en provincie wordt gesubsidieerd. Die is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid en tot bloei gekomen. Provincie en gemeenten hebben de laatste weken gekeken hoe noodsteun het best kan worden ingezet in Drenthe. De conclusie is dat met name musea en podia steun nodig hebben.

Deze instellingen zijn niet alleen van groot belang voor de infrastructuur van Drenthe, maar ook op landelijk niveau spelen ze een belangrijke rol. Met het Drents Museum voorop zijn de grote Drentse musea (inter)nationale publiekstrekkers met verhalen of tentoonstellingen die landelijk van belang zijn. De theaters vervullen niet alleen een regionale functie, maar zijn ook van groot belang voor nationale en internationale culturele makers.

Noodfonds

Het is te verwachten dat lang niet alle Drentse musea en podia aanspraak kunnen maken op de landelijke noodsteun. Daarom stelt de provincie een Drents noodfonds in voor musea en podia. Met de Drentse gemeenten en cultuurfondsen gaat de provincie in gesprek over verdere invulling van dit fonds.

Naast de voorgestelde noodsteun aan grotere musea en podia, wordt ook gekeken of de voorgenomen bijdrage van 500.000 euro aan de kleine musea uit de Investeringsagenda, die binnenkort door Provinciale Staten moet worden vastgesteld, ingezet kan worden om de gevolgen van de coronacrisis bij kleine musea op te vangen. Daarbij zou het kunnen gaan om financiële ondersteuning, maar ook om investeringen om een museum coronaproof te maken.