Oosterhesselen – De spooktochten op vrijdag- en zaterdagavond in Oosterhesselen zijn zeer succesvol verlopen. Meer dan honderd vrijwilligers hebben zich bijzonder ingespannen om de maar liefst 880 deelnemers de stuipen op het lijf te jagen.

Direct na de start werd alle groepen bij de kerk verwelkomd én gewaarschuwd voor de angstaanjagende tocht. Een ketting moest elke groep behoeden voor onheil, maar daaraan werd meteen hevig getwijfeld. Op allerlei plekken in Oosterhesselen klonken onheilspellende geluiden.

Het thema was ‘D’r in en d’r oet’: deelnemers gingen schuren, woningen en de supermarkt aan de Edveensweg binnen, maar de vraag was iedere keer of zij er weer uit zouden komen. Het was soms een heel gedoe met allerlei deuren om de uitgang te vinden. Bovendien was er onderweg nog een verrassing: per geblindeerd busje werden de deelnemers naar een volgende locatie gebracht. De scènes van de spooktocht waren geschreven door Jannes Bennen uit Oosterhesselen.

Op beide avonden startten de groepen vanaf 18.45 uur vanaf De Waog, de laatste groep was om 23.15 uur aan de beurt. Café Deen was geopend om na afloop na te praten over de tocht, die ook ditmaal was overleefd.

Foto’s: Jan Geerlinks en Esselien de Groot.