Coevorden/Oosterhesselen/regio – De bestuursvoorzitters van De Nieuwe Veste, het Esdal College en RSG Ter Apel ondertekenden vrijdagmiddag in De Nieuwe Veste een intentieovereenkomst. Het is de bedoeling, dat de drie scholen komen tot één bestuur. De datum waarop dat gerealiseerd moet zijn, is 1 januari 2024.

De heren Wiko Veenvliet (De Nieuwe Veste), Jan de Wit (Ter Apel) en Matthias Kooistra (Esdal College) zetten hun handtekeningen op het document. “Wij gaan nu aan de slag om een plan te maken en een nieuw bestuur vorm te geven”, aldus Kooistra. Veenvliet legt uit: “We willen het onderwijsaanbod in de regio versterken, zodat blijvend wordt voorzien in een onderwijsaanbod.”
Elke school blijft overigens verantwoordelijk voor het eigen onderwijs, maar wordt straks dus ondersteund door één bestuurlijke organisatie. Door de bestuurlijke fusie worden zaken als ICT, financiën, communicatie en HR gezamenlijk behartigd.

Het leerlingenaantal in de regio is de afgelopen vijf jaar met zo’n 19 procent afgenomen en de verwachting is dat dit aantal in de komende jaren nog verder zal afnemen. Dat maakt het voor individuele scholen moeilijk het aanbod overeind en de kwaliteit van onderwijs hoog te houden.

Een uitdaging is, gezien het landelijke lerarentekort, om ervoor te zorgen dat de scholen goed personeel kunnen aantrekken én behouden.

Plannen

De Nieuwe Veste staat voor de nieuwbouw van de school op De Holwert en er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor internationaal mbo. “Wat betreft het Esdal College”, aldus Kooistra, “gaan wij een nieuw schoolgebouw realiseren in Borger.” Ook RSG Ter Apel heeft plannen. De Wit: “Wij gaan een nieuw gebouw neerzetten voor de ISK, de internationale schakelklas voor vluchtelingen.”

Alle scholen hebben een openbare signatuur. Op de vraag of meer scholen zijn benaderd voor de fusie zegt De Wit: “Inderdaad zijn meer scholen benaderd, maar onze scholen vonden elkaar al snel.”

 

Wiko Veenvliet, geflankeerd door Jan de Wit (links) en Matthias Kooistra.