“Het consumentengedrag is door corona blijvend veranderd: we winkelen minder, hebben online omarmd, kopen meer lokaal en functioneel en gaan minder naar steden. Thuiswerken blijft een belangrijke rol spelen.” Dit staat in een uitgebreide analyse van de Retailagenda.

Er is een onderzoek gehouden onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten over de impact van de coronacrisis op de retail non-food. Na de crisis zal tot 30 procent van de non-foodwinkels verdwijnen, dat verwachten stakeholders uit de retail als de winkels begin maart opengaan. Middelgrote steden worden het hardst geraakt door alle ontwikkelingen. Wijkwinkelcentra profiteren juist van het nieuwe gedrag. Door een afname van het aanbod en toename van het functioneel winkelen neemt de aantrekkelijkheid af. Gemeenten staan voor de opgave om te zorgen voor een basisniveau van gevarieerde winkels om onderscheidend te zijn. Wijkcentra zijn gericht op de dagelijkse boodschappen. Nu de consument vaker kiest voor dichtbij winkelen is dat gunstig voor de ontwikkeling van deze centra.

Thuiswerken

Thuiswerken is niet meer weg te denken. Op basis van de informatie van de consumenten en retailbedrijven is de verwachting dat het aandeel thuiswerken na corona zo’n 40 tot 50 procent zal worden. Dit heeft invloed op de retail en (dag)horeca op locaties als stations en kantorencomplexen.

Horeca

Doordat de horeca nu al lange tijd gesloten is, wordt deze sector harder getroffen dan de retail. Vastgoedeigenaren verwachten dat 20 tot 30 procent van de horecazaken verdwijnt. Horeca is doorgaans wel in staat zich sneller te herstellen dan detailhandel.

De complete analyse is hier te lezen.

Webinars

Er worden twee webinars gehouden op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Met verschillende partijen worden de ontwikkelingen besproken. Aanmelden kan via deze link.