Coevorden – Het bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg staat op de agenda van de commissievergadering op dinsdag 22 juni.

In de begroting 2019 was een investeringskrediet opgenomen van 1,9 miljoen euro. Dat bedrag dient echter verhoogd te worden naar 2,8 miljoen. In eerste instantie stelde de provincie 9 ton beschikbaar. Dat bedrag is nu verhoogd naar 975.000 euro.

De Zuidelijke Rondweg komt vanaf de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting N34/Klooster tot De Hulteweg. Hierdoor wordt het bedrijventerrein Leeuwerikenveld II direct verbonden met de N34. Het is de bedoeling om eind 2021 met de aanleg te beginnen. Vermoedelijk in 2023 wordt het project afgerond.

De rondweg loopt voor een deel over het terrein van Jarola Beheer (Wildkamp). In april ondertekenden Jarola Beheer en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst. Naar aanleiding van het ontwerp-bestemmingsplan werd één zienswijze ingediend, maar die leidt niet tot wijziging van de plannen.

Als redenen voor het hogere bedrag noemt het college de stijging van de prijzen van grondstoffen, het plan is beter inzichtelijk en de vastlegging van de afspraken met Jarola. Gaat de gemeenteraad akkoord, dan wordt het raadsbesluit en het het vastgestelde bestemmingsplan voor een termijn van zes weken digitaal ter inzage gelegd.

De complete agenda en de bijbehorende stukken voor de commissievergadering zijn via deze link te bekijken.

Zie ook:

Een impressie van de zuidelijke rondweg

Zuidelijke rondweg stap dichterbij