Coevorden – Alle fracties in de gemeente Coevorden zijn te spreken over het collegevoorstel om kleine windmolens met een maximale ashoogte van 15 meter en een tiphoogte tot 21 meter toe te staan. Zo bleek vanavond tijdens de commissievergadering. Dat resulteert erin, dat de gemeenteraad het voorstel volgende week als hamerstuk aanneemt.

Ton Soppe van BBC2014 is er uitermate over te spreken. “Twee jaar geleden heeft ons toenmalig raadslid Derk ten Berge hiervoor een motie ingediend, die werd aangenomen.” Destijds zei wethouder Jeroen Huizing, dat beleid zou worden ontwikkeld.

De windmolens zijn bedoeld om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Zij leveren een bijdrage aan de lokale energietransitie.” De windmolen moet op voldoende afstand staan van omwonenden.

Zie ook:

Coevorden wil kleine windmolens toestaan