Coevorden – De raadscommissie vergadert dinsdag 10 maart vanaf 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.

Op de agenda staan onder meer de ontwikkelingen na de motie over het aanstellen van een subsidiecoördinator en het collegevoorstel over de wijziging van de winkeltijdenverordening. De complete agenda met bijbehorende stukken staat op de website van de gemeenteraad.

Lees ook:

College stelt verruiming winkeltijden op zondag voor