Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Sleen – Carspelstraat 20: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Oosterhesselen – De Brink: vergunning voor organisatie rommelmarkt OGZ

Coevorden – Stationsstraat 16-18: verlenging beslistermijn: de bouw van vijftien appartementen en acht grondgebonden woningen

Gemeente: Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging verleende vergunning voor aanleg tijdelijke waterzuiveringsinstallatie

Schoonoord – Tramstraat 53: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding woning aan karakteristieke boerderij

Holsloot – Den Hool 1: aanvraag omgevingsvergunning: bouw werktuigenberging

Coevorden (Steenwijksmoer) – Dreef 3: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding woning

Coevorden – De Mars 21: besluit omgevingsvergunning: milieuneutrale wijziging containerterminal (wijziging inrichtinggrens)

Coevorden – winkelcentrum Gansehof: aanvraag omgevingsvergunning: verwijdering stabiliteitswand

Gees – Geeserstroom: aanvraag omgevingsvergunning: herinrichting natuurgebied

Coevorden – Jeanne de Witstraat 7: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Coevorden – aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten binnenstad Coevorden 2024

Wezup – Wezuperstraat 20: melding activiteitenbesluit in kader omgevingsvergunning

Coevorden – EEG-laan 53: vergunning voor tijdelijke plaatsing container

Dalen: vergunning voor palmhaanoptocht op zondag 24 maart

Coevorden/Dalen/Oosterhesselen – verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor elektrische personenauto’s met gebruik laadpaal: Coevorden, Van Ewsumlaan, Van Twickelolaan, Harm Koningstraat; Dalen, Oude Dalerveensestraat; Oosterhesselen, Beatrixlaan, Edveensweg

Dalen: vergunning voor organisatie optocht naar paasvuur op zondag 31 maart

‘t Haantje – ‘t Haantje 62d: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering B&B

Dalen – Veenhuizerweg 4: verlenging beslistermijn: wijziging verleende vergunning voor bouw bedrijfswoning

Coevorden – De Hulteweg 20: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw kapschuur

Schoonoord – Slenerweg 25: besluit omgevingsvergunning: bouw loods

Provincie

Terinzagelegging ontwerpbesluit Omgevingswet en Besluit kwaliteit leefomgeving – aanwijzing zwemlocaties voor zwemseizoen 2024 in Drenthe

Aalden – Gelpenberg 4 en 4a, Volmolen 43 t/m 57 en 7 t/m 29 en Jan Mensinghstraat 5 en 7: aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit

Dalen – nabij Reindersdijk: terinzagelegging besluit Ontgrondingenwet

Uitvoering van LEADER-projecten provincie Drenthe

Waterschap

Rectificatie: openbare vergadering algemeen bestuur 28 februari

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Valorisatie 2023