Coevorden – De raadscommissie van de gemeente vergadert weer op dinsdag 7 juni. De vergadering in de raadzaal in Hof van Coevorden begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan onder meer het raadsvoorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor een nieuw bedrijfsgebouw voor de opslag van mest aan Weijerswold 6 in Coevorden en het raadsvoorstel over de notitie ‘Op weg naar RES 2.0’. RES staat voor Regionale Energiestrategie.

Diverse jaarstukken van onder andere het Recreatieschap Drenthe, de Emco en GGD Drenthe worden besproken. Verder staat de jaarrekening 2021 van de gemeente op de agenda. Ook het toekomstbestendig werken in de openbare ruimte komt aan de orde. Irene Driehuis van PAC en Hans Kamps van BBC2014 hebben hierover vragen gesteld met betrekking tot het uitbesteden en in de markt zetten van de uitvoerende taken en of de gemeente een uitgeklede binnen- en buitendienst gemeentewerken wil.

De complete agenda met bijbehorende stukken is hier te vinden.