Coevorden/regio – Na het overlijden van boegbeeld Harry Elzer en het vertrek van een aantal bestuursleden stopt de afdeling Veilig Verkeer Nederland, afdeling gemeente Coevorden, in de huidige vorm per 1 juli.

VVN gemeente Coevorden is al vele jaren verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere het praktisch verkeersexamen, fietscontroles op de basisscholen, alcoholcontrole in samenwerking met politie, scootmobieltrainingen, het voorlichtingsprogramma Blijf Veilig Mobiel en nog vele andere activiteiten op verkeerseducatief gebied. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers was vaak op pad hiervoor. VVN is hen zeer dankbaar voor hun inzet om Coevorden een stukje verkeersveiliger te maken.

Activiteiten gaan door

De afdeling gaat deel uit maken van het districtsbestuur Drenthe. Het voornemen is om in deze nieuwe samenstelling alle geplande activiteiten te laten doorgaan. De afdeling hoopt in de toekomst aan te sluiten bij de eventuele VVN-regio Zuidoost-Drenthe.

Meer informatie staat op deze VVN-website. Wie wil helpen bij de activiteiten kan contact opnemen met de nieuwe voorzitter van de afdeling, Yvonne Baas, via 06-53651105.