Coevorden – Parkeren en het uitgraven van de haven speelden de hoofdrollen in de commissievergadering van dinsdagavond. Drie insprekers lieten hun licht schijnen over de plannen.

Voorzitter Jan Wolter Mager van Havenvereniging Coevorden feliciteerde de aanwezigen om de huiskamer van Coevorden nieuw leven in te blazen. “We hebben er zelf ook een bijdrage aan mogen leveren. In grote lijnen kunnen wij ons vinden in de plannen.”

Gevaar voor volksgezondheid

Het uitgraven van de haven is echter wel een aandachtspunt. “Onze insteek is steeds geweest dat de Gedempte Haven, gedeeltelijk, wordt uitgegraven. We hebben wel enige bedenkingen over de plannen. Een haven dient als veilige ligplaats voor schepen, dat was zo en dat is nog zo én een haven brengt reuring. De bedenkers van het plan hebben ideeën over speelwater en wat ondiep water. Schepen hebben echter diep water nodig en een haven is geen speelplaats. Bovendien is de binnenhaven een stilstaand water. Dat kan alleen als het voldoende diepte heeft. Zo niet, dan ontstaat een gevaarlijke situatie, zeker met het oog op de hoge temperaturen die we afgelopen zomers gehad hebben. Het water wordt dan zo warm in een ondiep speelgedeelte dat er een direct gevaar ontstaat voor de volksgezondheid.”

De Havenvereniging zocht contact met het waterschap. “Vechtstromen, zo hebben wij begrepen, gaat het beheer van van de binnenwateren overnemen van de gemeente. Dat contact heeft ons geleerd dat de deskundigen dezelfde mening zijn toegedaan.”

Sfeer

Bovendien biedt een haven, waarin grotere schepen kunnen liggen, mogelijkheden. “Wie wel eens in Groningen in december de Noorderhaven heeft bezocht, zal beamen dat de fraai verlichte schepen voor veel sfeer zorgen. Wij willen daaraan graag medewerking verlenen en we hebben al contacten gelegd met de Schepencarrousel die daarin kan bemiddelen.” Tot slot wenste Mager het gemeentebestuur alle wijsheid toe.

Parkeren moet duidelijk zijn

Klaas Lamberink, voorzitter van Centrummanagement Coevorden, sprak ook in. Het Centrummanagement vertegenwoordigt de ondernemers in het centrum en op het EDS-plein, de horeca, cultuursector, warenmarkt en ToReCo. Hij uitte zijn zorgen over het verdwijnen van een groot aantal parkeerplaatsen op de Markt en Weeshuisweide. “Het centrum is voor een groot deel afhankelijk van parkeren dichtbij. Er moet worden gezocht naar oplossingen, die aansluiten bij de behoeften van alle betrokken partijen. Er kan pas een steen uit de Markt worden gehaald als de parkeermogelijkheden duidelijk zijn. Een voorwaarde is altijd voldoende parkeerplaatsen.”

Ook werk ín de winkel

Ondernemer Aart Wolters vindt het streven om van boodschappenstad een bezoekersstad een mooi plan. “Maar de parkeerplaatsen op de Markt en Weeshuisweide moeten blijven. De huidige plannen veroorzaken onrust bij ondernemers en marktkooplieden.” Hij vindt, dat een paar parkeerplaatsen erbij op het Bogasterrein en op het terrein waar eerder het Sportfondsenbad stond (aan de Molenbelt) niet genoeg. “Beter dan nu kan eigenlijk niet. Door de huidige plannen is sprake van meer versnippering en de aanlooproutes zijn minder aantrekkelijk. Centrummanager Mischa de Gier zegt dan wel, dat er werk aan de winkel is, maar ik wil liever werk ín de winkel.”

Voordat de insprekers aan het woord kwamen, verzorgden Michiel Sportel (projectleider binnenstad) en stedenbouwkundige Nynke Jutten van bureau De Zwarte Hond een presentatie, die een indruk gaf van hetgeen tot nu is gebeurd en nog staat te gebeuren.

Van Dijk

De plannen van projectontwikkelaar Peter van Dijk kwamen ook nog aan bod. “Van Dijk heeft zich”, aldus Gilbert Mulder van de PvdA, “verbonden aan het proces. Maar hoe hard zijn die besluiten?” Irene Driehuis van het PAC vroeg zich af waarom er in de huidige plannen zulke enorme gebouwen staan gepland op het terrein waar nu de Rabobank met de notaristuin is gevestigd. “Hoe hoog worden die gebouwen? Vier of vijf bouwlagen? Die passen toch niet in deze visie?”

Wethouder Jan Zwiers zei daarop, dat die plannen nader moeten worden ingevuld. Er zullen toch eerst gebouwen moeten worden ontworpen. We zullen kritisch zijn en we hebben onze eigen regels wat betreft het verlenen van vergunningen en bestemmingswijzigingen.”

De plannen komen verder aan bod in de raadsvergadering op dinsdag 29 oktober.

De Zwarte Hond, ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw, presenteerde in juli de ambitieuze plannen om het centrum van Coevorden op een nieuwe manier aantrekkelijk te houden voor inwoners en andere doelgroepen, zoals toeristen.

Het eindrapport en de conceptvisie zijn hier in te zien. Ook staat meer informatie op de gemeentelijke website. Daarnaast beantwoordt de gemeente vijf vragen.

Meer weten? Lees dan de volgende artikelen:

Zwarte Hond presenteert ambitieuze plannen voor binnenstad

Raadsleden buigen zich over centrumplannen