Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Dalen – Maandehof: melding van organisatie winterwandeling 10 december

Coevorden – Bakkersteeg ong.: besluit omgevingsvergunning: verbouwing en uitbreiding met drie appartementen

Coevorden – Krimweg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden: kledinginzameling 2023: weigering Stichting Artsen voor Kinderen

Coevorden: kledinginzameling 2023: weigering Stichting Metakids

Coevorden: kledinginzameling 2023: weigering Stichting Steun 22Q11

Coevorden: kledinginzameling 2023: weigering Terre des Hommes

Coevorden: kledinginzameling 2023: weigering Hersenstichting

Coevorden: kledinginzameling 2023: weigering Maag Lever Darm Stichting

Dalen – Kruisstraat 8: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een beuk

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Coevorden – Bentheimerstraat 45: besluit omgevingsvergunning: verbouwing en toevoeging appartementen in rijksmonument

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 46: aanvraag omgevingsvergunning: groot onderhoud aan rijksmonument

Oosterhesselen – Hofakkers 23: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing warmtepomp

Sleen – Heirweg 36: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een schuur

Coevorden – Steenanjer ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Meppen – Middendorpsstraat 16: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een loods

Dalen – De Mars 6: aanvraag omgevingsvergunning: realisering monomestvergister

Benneveld – Bennevelderstraat 4: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing van woning

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hendrik Beerlingweg 4: besluit omgevingsvergunning: verandering inrichting (uitgebreid)

Coevorden – Gouverneur Hofstedelaan 1: aanvraag omgevingsvergunning: brandveilig gebruik van zorggebouw

Coevorden – Krimweg ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Geesbrug: Coevorderstraatweg 31a: ontwerpbeschikking: oprichting tankstation

Wezup – diverse locaties: voor de organisatie van de kerstmarkt

Coevorden – Binnenvree: organisatie verkoop voor verloting

Coevorden – openbare commissievergadering van de gemeenteraad

Dalerveen – Hoofdstraat: alcoholwetvergunning Dijckhuys

Gemeente Coevorden: voor plaatsing reclameborden Reuring in de Veste

Dalen – Emmerweg 8: subsidieverlening Herstructureringsfonds: voor sanering tankstation en de bouw van 24 appartementen

Schoonoord – Ellertstraat ong.: besluit omgevingsvergunning: voor het bouwen van tien woningen

Provincie

Subsidieregeling Talentontwikkeling

Openstellingsbesluit Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2023

Drentse Bomen- en Bossenstrategie

Subsidieregeling Cultuurhistorie Drenthe

Subsidieregeling Archeologie en Publiek

Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Subsidieregeling Incidentele Culturele projecten Drenthe

Verordening op de (permanente) vertrouwenscommissie provincie Drenthe 2022

Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe