Hardenberg/Coevorden – Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg heeft het als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland de digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp geregeld. Met een speciale applicatie wordt een paspoort of identiteitskaart gescand en kunnen patiëntgegevens vanuit de ambulance direct naar de spoedeisende hulp verstuurd worden. Dit was aanleiding van een werkbezoek van een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn, Welzijn en Sport.

Zodra een inwoner van de regio Vechtdal en Zuidoost Drenthe 112 heeft gebeld, wordt de ambulance van Ambulance IJsselland opgeroepen. Zodra de ambulance is gearriveerd bij de patiënt, gaat de verpleegkundige met de patiënt aan de slag. De chauffeur checkt ondertussen, mits daar tijd voor is, het identiteitsbewijs en het burgerservicenummer. Als het burgerservicenummer niet is vast te stellen, kan het proces toch doorgaan; op zo’n moment wordt een nieuwe patiënt in het systeem opgenomen. Als later blijkt dat de patiënt al in het systeem van het ziekenhuis stond, worden de gegevens samengevoegd.

Inge Arendshorst, coördinator Informatisering bij Saxenburgh: “Zodra de ambulanceverpleegkundige de bestemming spoedeisende hulp Hardenberg heeft ingevoerd, wordt de aanmelding van de patiënt in het ziekenhuisinformatiesysteem geplaatst. Ons systeem geeft een groen icoontje bij een bekende patiënt, geel is een nieuwe patiënt die waarschijnlijk al in ons systeem staat, grijs is een onbekende patiënt. Dit zijn extra hulpmiddelen om te checken op patiëntgegevens.”

De conclusie na een aantal maanden en ongeveer 1.700 ambulanceritten verder is dat er vooral veel voordelen zijn. “De informatie is vóór aankomst van de patiënt al beschikbaar. De medische gegevens zoals medicatiegebruik, allergieën, bloeddruk, anamnese, hartfilmpjes en eventuele digitale foto’s staan door de digitale gegevensuitwisseling direct in ons informatiesysteem. De overdracht verloopt hierdoor efficiënter. De kans op overdrachtsfouten kunnen hierdoor sterk worden gereduceerd”, aldus Inge Arendshorst.