Het PAC heeft het college vragen gesteld over de omgevingsvergunning-milieuvergunning voor het bouwen van een tijdelijke opslagplaats voor gevaarlijk afval aan de Europark Allee 7 in Laar tegen de grens van Coevorden.

“Bedoelt u met de tijdelijke opslagplaats, dat het gaat om een ‘tijdelijke opslagplaats’ van gevaarlijk en niet gevaarlijk afval of om een ‘permanente of meer permanente’ voorziening die dienst doet om het afval ‘tijdelijk op te slaan’. Inmiddels heeft een rectificatie plaats gevonden, het gaat om een permanente voorziening.”

Het PAC vraagt zich af waarom Staatliches Gewerbeaufsichtambt Oldenburg deze milieuaanvraag al op 29 april heeft gepubliceerd en dat dat vanuit Coevorden pas op 18 juni het geval was. “Hebben deze verschillende termijnen van publicatie gevolgen voor eventuele bezwaarmakers?”

De fractie vraagt zich het college of zij vindt, dat de aanvraag binnen het Europark past. “Wij zien”, aldus het PAC, “dat de opslag van gevaarlijke stoffen onder andere gaat over vaste zouten en oplossingen met zware metalen, metaaloxyden met zware metalen, slakken van thermische processen, afgewerkte katalysatoren met fosforzuur bevatten en/of gevaarlijke verbindingen en slib van fysische chemische behandeling.”

De fractie wil graag weten wat de herkomst is van de gevaarlijke stoffen en waar de afvalstoffen verwerkt gaan worden.