Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Subsidieregeling stimulering cultuurmakers 2022 gemeente Coevorden

Coevorden – Jan Frowijnstraat 1: aanvraag omgevingsvergunning: realisering tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne

Sleen – De Koepen 1a: aanvraag omgevingsvergunning: realisering tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wezup – Brinkstraat 10: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing tijdelijke woonunit

Dalen – Hakenbosch ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Schoonoord – Slenerweg 1: aanvraag omgevingsvergunning: brandveilig gebruik ten behoeve van kamerverhuur

Coevorden – Markt 18: aanvraag omgevingsvergunning: toevoeging twee bovenwoningen

Oosterhesselen – Zende 21: aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen van de kozijnen

Coevorden – Klooster 51: aanvraag omgevingsvergunning: het hebben van tijdelijke mantelzorgwoning buiten bouwvlak

Erm – Steenbakkersweg 3: voor het organiseren van het Beachvolleybaltoernooi

Holsloot – Ermerstraat 4: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Dalen – Dalerveensestraat 30B: voor het organiseren van een Zomerzonnewendewandeling

Coevorden – Botersteeg 25-01 en 25-02: aanvraag omgevingsvergunning: het toevoegen van een appartement

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Coevorden – Paul Krugerstraat: voor het organiseren van het evenement Pleinfeest

Coevorden – Klooster 51: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: omzetting bedrijfswoning naar plattelandswoning

Coevorden – tegenover Dreef 13: voor het organiseren van het evenement Dwarspop

Coevorden – tegenover Dreef 13: ontheffing Drank- en Horecavergunning

Coevorden – gebied Zuid: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 6 berken en 1 kastanje

Beleidsregels inzake invalidenparkeerplaatsen

Coevorden – Gramsbergerstraat ong.: dodemsanering: evaluatie van de BUS-sanering

Sleen – plan Jongbloed: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 2 beuken

Sleen – Oldengaerde 87: aanvraag omgevingsvergunning: het uitbreiden van de woonwagen

Wachtum – Noordenveldseweg bij de ijsbaan: voor het organiseren van een Schuurfeest

De Kiel – De Tip 69: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het uitbreiden van de recreatiewoning

Wachtum – Noordenveldseweg bij de ijsbaan: ontheffing drank- en horecavergunning

Coevorden – locatie Gasfabriek: evaluatieverslag bodemsanering

Coevorden – Harm Koningstraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Sleen – Broeklanden 4: verandering agrarisch bedrijf naar stalling voor caravans/campers/vouwwagens/boten

Provincie

Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021

MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2022