Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Sleen – Broekveldstraat ong.: voor het bouwen van 4 woningen (verleend)

Sleen – Broekveldstraat en Aumühlerstraat ong: voor het bouwen van 7 woningen (verleend)

Dalen – Burg. Ten Holteweg 49: voor het wijzigen van het stalsysteem en dieraantallen (verleend)

Coevorden – Pieter Breughelstraat 15: voor het aanleggen van een parkeerplek (aanvraag)

Coevorden – Burg. Gautiersingel ong.: voor het wijzigen van de bestemming naar 9 woningen (verlenging)

Sleen – Vennebroekstraat 5: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Erm – Ermerzand 21: voor het verbouwen van de recreatiewoning (aanvraag)

Geesbrug – Witte Menweg 4a-66: voor het verbouwen van de recreatiewoning (verleend)

Dalerveen – Hoofdstraat 107: voor het hebben van een ouder-kind gezinshuis (aanvraag)

Zweeloo – Eswegje 1: voor het kappen van 5 eiken (aanvraag)

Dalen – Achterloo 5: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Gees – De Kamp 22 A: voor het bouwen van een werkschuur (aanvraag)

Provincie

Luchthavenregeling luchthaven kanaal B NZ 77 Emmer-Compascuum

Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2021

Mandaat- en volmachtbesluit inzake Innovatieprogramma groene chemie en circulaire economie 2021

Delegeren van de beslissingsbevoegdheid uit de artikelen 4 en 8 van de Wegenwet van Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten

Waterschap

Dalen, aanbrengen distributieleiding langs waterlopen WL03589 WL03325 en WL03575

Bekendmaking Herinrichting Vechtdal – Baalder Uiterwaard