Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Erm – Molenweg 2: acceptatie melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem (acceptatie melding)

Coevorden – Berend Slingenbergstraat 29: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Meppen – Mepperstraat 11: voor het hebben van een vergaderlocatie/expositieruimte/cursusruimte in een stal (verlenging)

Coevorden – Schutselaan 11: voor het wijzigen van de voorgevel (verlenging)

Zwinderen – Brinkweg 2: voor het wijzigen van de gevel (aanvraag)

Provincie Drenthe – N34

Coevorden, vervangen bestaande dammen met duiker waterlopen WL03177 en WL03271

Beleidsregels Kindpakket gemeente Coevorden 2021

Subsidieplafond Regeling Verbonden in Verhalen – Culturele Gemeente 2021-2022

Besluit algemeen bestuur waterschap Vechtstromen intrekking van de Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen

Coevorden – Schansweg 2: voor het actualiseren van de vergunning (ontwerpbesluit)

Zwinderen – Verl Hoogeveense Vaart 73: voor het kappen van een kastanje (aanvraag)

Coevorden – Schansweg 4: voor het actualiseren van de vergunning (ontwerpbesluit)

Coevorden – Scholekster 4: voor het actualiseren van de omgevingsvergunning (verleend)

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 67: voor het plaatsen van een bijgebouw (verleend)

Coevorden – Willem Mantelstraat kavel 416B in Coevorden: voor het bouwen van een 2^1 kap woning (ontwerpbeschikking)

’t Haantje – ’t Haantje 66: voor het actualiseren van de vergunning van een pluimveebedrijf (verleend)

Oosterhesselen – Irenelaan 1a: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Coevorden – Jan Benjaminsstraat 38 en 39: voor het plaatsen van een dubbele dakkapel (verlenging)

Coevorden – Scholekster 4: voor het actualiseren van de omgevingsvergunning (verleend)

Coevorden – Willem Mantelstraat kavel 416A : voor het bouwen van een 2^1 kap woning (ontwerpbeschikking)

Meppen – Brinken 1A: voor het vergroten van de woning ten behoeve van inwoning (verleend)

Erm – Ermerzand 100: voor het verbouwen van een recreatiewoning (verlenging)

MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2021

Coevorden – Schutselaan 11: voor het wijzigen van de voorgevel (verleend)

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 94: voor het bouwen van een woning en een loods (ontwerpbeschikking)

Aalden – nabij Oldeveen 5: voor plaatsing zonwering op dataverwerkingskast LOFAR station (verleend)

Aalden – Molenwijk 1-4: voor het vervangen van de bestaande woningen (aanvraag)

Coevorden – Commiezenweg ong.: voor het bouwen van een woning (verleend)

Oosterhesselen – Verl Hoogeveense Vaart: voor vervanging brug tussen Geesbrug en Zwinderen (verleend)

Geesbrug – Handelsstraat ong.: voor het hebben van een servicestation voor elektrische auto’s (aanvraag)

Dalen – Ballandstraat 38: voor het stucen en schilderen van de woning (aanvraag)

Aalden – Aelderstraat 7: voor het verbouwen van de woning (verleend)

Dalen – Valsteeg 4a: voor het vervangen van de bestaande woning (aanvraag)

Coevorden – Monierweg 14: voor het wijzigen van de inrichting (aanvraag)

Gees – Dorpsstraat 67: voor het wijzigen van de gevel (aanvraag)

Wezup – Brugstraat 5: voor het aanleggen van een waterbassin (aanvraag)

Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Coevorden 2021

Besluit voor Noord Oost Recycling in Coevorden

Subsidieregeling Klimaat Actief! Waterschap Drents Overijsselse Delta