Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Klinkenvlier 1: Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet

Holsloot – Schoolstraat 16: melding voor het organiseren van een rommelmarkt

Zwinderen – Markeweg/Brinkweg: melding voor het organiseren van een Landgeitenkeuring

Coevorden – verschillende percelen: ontheffing geluidshinder verjagen roeken

Sleen – R1502, omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag: het kappen van 1 eik

Coevorden – Nordhornerstraat 23: omgevingsvergunning: plaatsing padelbanen (verlenging)

Coevorden – K1756 (De Heege): omgevingsvergunning: ontvangst aanvraag: het kappen van 1 meelbes

Aalden – Paasbergstraat 12: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: splitsing woning

Coevorden – Esschenbrüggerdijk: aanvraag omgevingsvergunning: verplaatsing drie woonwagens

Aalden – Oud Aalden 2: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van raamluiken

Dalerpeel – Vlonder ong.: voor het bouwen van een woning (verleend)

Dalen – perceel H561: omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag: het aanbrengen van drainage

’t Haantje – Kanaaldijk Zuidzijde 1: omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag: bouwen schuur

Schoonoord – Sportparklaan 55a: omgevingsvergunning: realisering opslagloods (aanvraag)

Coevorden – Stevinweg (ongenummers: omgevingsvergunning: nieuwbouw bedrijfspand (aanvraag)

Benneveld – Bennevelderstraat 12: voor het splitsen van de woning (verleend)

Coevorden – Bentheimerstraat 4: omgevingsvergunning: verlenging beslistermijn: winkelruimte met 5 appartementen

Dalen – De Steeg 4: omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag: wijziging varkenshok

Meppen – Mepperstraat 20: omgevingsvergunning – verlenging beslistermijn: plaatsing betonnen keerwand als geluidswering

Coevorden – De Mars 9: omgevingsvergunning – verlenging beslistermijn: uitbreiding kantoor en bedrijfshal

Dalen – voor het organiseren van de doorkomst van de Roparun

Oosterhesselen – Beatrixlaan 25: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding kinderopvangunits

Coevorden – Grutto ongenummerd: omgevingsvergunning: bouw bedrijfsruimte (verlenging)

Beleidsregels Energietoeslag gemeente Coevorden 2022

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 7: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing woonwagen

Coevorden – Europaweg 15A: omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag: kappen van 1 eik

Geesbrug – Witte Menweg 11: omgevingsvergunning: herbouwen schuur (aanvraag)

Dalen – Hoofdstraat 35: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing schuur (gewijzigde uitvoering)

Aalden – Kerkstraat 5: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwen woning

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 9: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing woonwagen

Coevorden – Van Twickelolaan 64: omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag: kappen 1 es

Coevorden – Botersteeg 1-1A: omgevingsvergunning: toevoeging appartement

Provincie

Provinciaal inpassingsplan Drentse Zonneroute A37

Ontwerpbesluit wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland

Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe

Subsidieregeling lokale initiatieven Van Gogh Drenthe

Subsidieplafond Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe

Dalen – Burg. Ten Holteweg: terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor soortenbescherming