Coevorden – Sinds januari 2021 kunnen ouders die door de kinderopvangtoeslagaffaire in de problemen zijn gekomen hulp krijgen van de gemeente Coevorden. Vanaf januari is er een speciaal mailadres beschikbaar. Inwoners kunnen ook bellen wanneer ze een beroep op hulp willen doen. Zeven gezinnen hebben zich tot nu toe aangemeld voor hulp.

De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij het toekennen van kinderopvangtoeslag. Ouders moesten soms onterecht grote bedragen terugbetalen. Hierdoor raakten ouders in grote problemen.  Vanaf vorig jaar zet de Belastingdienst zich in om dit te herstellen. De gemeente Coevorden kan daar ook bij helpen door inwoners passende hulpverlening aan te bieden en te adviseren.

Coördinator Schuldhulpverlening Rosanne Bruinsma van de gemeente Coevorden: “We hebben tot nu toe met 23 gezinnen contact gehad waarvan zeven onze hulp willen. Maar wij vermoeden dat er meer inwoners zijn die door deze affaire zijn getroffen. Mogelijk ervaren zij een drempel om contact te zoeken of denken ze dat het mosterd na de maaltijd is. We roepen ook die inwoners op om zich bij ons te melden. Er zijn vergoedingen beschikbaar voor mensen die door de affaire schulden hebben opgebouwd of hun huis of baan zijn kwijtgeraakt. De Belastingdienst heeft vanaf december 2020 de Catshuisregeling beschikbaar gesteld. Op de site over de Catshuisregeling lees je daarover meer.”

Contact met de gemeente over de toeslagaffaire kan door te bellen naar 14 0524 of te mailen naar hulptoeslagaffaire@coevorden.nl. De gemeente kan helpen met schuldhulpverlening en verwijst zo nodig gedupeerde ouders door naar de juiste plek voor de hulp die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld rond huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van de kinderen.

De informatie is ook te vinden op de website van de gemeente en op de site van de Belastingdienst.