Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Erm – Molenweg 2: acceptatie melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem (acceptatie melding)

Coevorden – De Mars 5A: voor wijziging van de vergunde opslagsilo (aanvraag)

Oosterhesselen – Verlengde Hoogeveense Vaart: voor het vervangen van een brug tussen Geesbrug en Zwinderen (verlenging)

‘t Haantje – ’t Haantje 66: voor het plaatsen van een overkapping (verleend)

Coevorden – Friesestraat 26: voor het plaatsen van gevelreclame (verleend)

Coevorden – Anne Franklaan 9: voor het plaatsen van een schutting en een dakkapel (verleend)

Sleen -Schaapstreek 46: voor het bouwen van een werktuigenberging (verleend)

Coevorden – Markt 15-WINK: voor het aanbrengen van handelsreclame (verleend)

Dalen – Oude Dalerveensestraat ong.: voor het kappen van 6 berken en 6 eiken (aanvraag)

Sleen – Veldakkers 51: voor het verbouwen van de woning (verleend)

Sleen – Bannerschultestraat 11: voor het hebben van een woonwinkelpand met 2 wooneenheden (verleend)

Aalden – Aelderstraat 49: voor het verbouwen van de woning (verleend)

Coevorden – Weijerswold 18: voor het bouwen van hooiberghutten (verleend)

Coevorden – Liguster 22: voor het plaatsen van een overkapping (aanvraag)

Aalden – Aelderstraat 71: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Oosterhesselen – Witte Zand 8: voor het plaatsen van een dakkapel (aanvraag)

Coevorden – Data 40: voor het hebben van een autoreparatiebedrijf (aanvraag)

Dalen – Kymmelskampen 17: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Coevorden – Alte Picardiëkanaal 24: voor het opslaan van mest in een bestaande silo (aanvraag)

Oosterhesselen – Witte Zand 10: voor het plaatsen van een dakkapel (aanvraag)

Coevorden – aanbrengen telecommunicatiekabel langs waterloop WL03695

Zweeloo – Kruisstraat 21: Drank en Horecavergunning

Dalen – vanaf De Bente richting Dalen: de melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen (ontvangst)

Gemeente Coevorden: voor het plaatsen van reclameborden INTREKKING

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden WIJZIGING

Uitvoeringsregeling boerenexperimenten RegioDeal Natuurinclusieve Landbouw Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt

Zwinderen – Verl Hoogeveense Vaart 65a: voor het plaatsen van een antennemast (aanvraag)

Noord-Sleen – Zweeloërstraat 15a: voor het bouwen van een ligboxenstal en uitbreiden van 2 werktuigenbergingen (aanvraag)

Coevorden, aanbrengen hekwerk waterlopen WL03175, WL04632 en WL03302

Coevorden – Weijerswold 18: voor het bouwen van hooiberghutten (verlenging)

Coevorden – Weijerswold 18: voor de bouw van hooiberghutten voor logiesaccommodatie

Benneveld – Broeklanden 17: voor het veranderen van een rundveehouderij

Aalden – Gebbeveenweg 1: voor de plaatsing van lichtarmaturen op de oefenfaciliteiten van de golfclub