Erm – Weidevogelbeschermer Harrie van der Weide heeft vandaag, dinsdag 9 maart, om 13.20 uur het eerste kievitsei gevonden. Dat meldt Landschapsbeheer Drenthe op haar website. Van der Weide vond het ei op de stoppelakker in Deutlanden, een gebied vlakbij Erm en Nieuw-Amsterdam. Hij meldde zijn vondst bij Landschapsbeheer Drenthe. Met deze vondst is het weidevogelseizoen in Drenthe officieel begonnen.

Harrie: “Ik was hier al aan het zoeken en zag gisteren dat er paren actief waren. Toen ik het land opliep, zag ik alleen nestkuiltjes. Ik besloot vandaag nog een keer te kijken en het was raak. Het is altijd leuk om het eerste ei te vinden. De aanwezigheid van de weidevogels in onze gebieden wordt steeds minder. We moeten zorgen, dat in stand te houden. Gelukkig gaat het hier wel goed.”

De weide- en akkervogels hebben het moeilijk. Om die reden is in 2017 in Drenthe het Ermberaad van start gegaan waarin de provincie Drenthe, LTO Noord, terreineigenaren en natuurbeheerders, jagers, natuurorganisaties en vrijwilligers samen werken aan het behoud en de bescherming van akker- en weidevogels in Drenthe. Er wordt intensief samengewerkt aan biotoopverbetering, aanpak van predatie, monitoring en er is onderzoek gedaan naar nestbescherming en kuikenoverleving van wulpen in Drenthe.

Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen van 2021 in Drenthe officieel begonnen. Zo’n 300 vrijwillige weidevogelbeschermers gaan het veld in om kuikens van de tureluur, de kievit, de grutto, de scholekster en de wulp een goede start te geven. De vrijwilligers brengen bij honderden boeren de nesten in kaart en nemen beschermingsmaatregelen. Landschapsbeheer Drenthe kan de groepen ondersteunen, dankzij de financiële steun van de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.

Bron: Landschapsbeheer Drenthe.