Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid: voor het kappen van 4 bomen (verleend)

’t Haantje – ’t Haantje 58: voor het kappen van een beuk (geweigerd)

Dalerveen – Noordakkers 12: voor het kappen van een wilg en een esdoorn (verleend)

Aalden – Dilakker 2: voor het kappen van een Amerikaanse eik (aanvraag)

Coevorden – Krimweg 60: voor het kappen van een beuk (verleend)

Dalen – Verbindingsweg 13: voor het kappen van een esdoorn (verleend)

Coevorden – De Mars 13: voor het uitbreiden van de bedrijfshal (verleend)

Coevorden – Van Heutszsingel 108: voor het kappen van een kastanjeboom (verleend)

Coevorden – ten zuiden van Padhuis Europaweg, nabij NAM-locatie: voor het kappen van een esdoorn (verleend)

Coevorden – Leen Heskampstraat ong.: voor het bouwen van een 2^1 kap woning (verleend)

Dalen – op speelveldje Grondzeiler: voor het kappen van een plataan (verleend)

Sleen – achter Dingspelstraat 22, nabij gebouw Enexis: voor het kappen van een beuk (verleend)

Coevorden – Monierweg 14: voor het actualiseren van de omgevingsvergunning (definitief besluit)

Coevorden – Nieuwe Dijk 23: voor in gebruik hebben van mestsilo 6000 m3 (ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking)

Geesbrug – Schoolweg 2: voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor een kinderopvang (aanvraag)

Coevorden – Modem 12: voor het uitbreiden van een bedrijfsloods (aanvraag)

Aalden – Oud Aalden 8: voor het verbouwen van een monumentale woning (aanvraag)

Dalerveen – Hoofdstraat 102: voor het hebben van een gastenverblijf (aanvraag)

Participatie bij voorbereiding waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

Openbare commissievergadering van de gemeenteraad op dinsdag 2 maart 2021

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid: voor het kappen van 4 bomen (aanvraag)

Dalen – Molenwijk 4: voor het renoveren van de school (verlenging)

Meppen – Brinken 1A: voor het vergroten van de woning ten behoeve van inwoning (verlenging)

Erm – Marsdiek 1: voor het uitbreiden van de ligboxenstal (verleend)

Sleen – Bannerschultestraat 6a: voor het hebben van een vakantieappartement (verleend)

Coevorden – Comm Gaarlandtlaan 7: voor het kappen van twee esdoorns en een els (aanvraag)

Sleen – Brink 16, 17 en 18: voor het kappen van een eik (verleend)

Dalen – Grondzeiler: voor het kappen van een plataan (aanvraag)

Coevorden (Steenwijksmoer) – Veenschapsweg 24 en 26: voor het kappen van 2 eiken (aanvraag)

De Kiel – Eserstraat 2a: voor het verbouwen van de woning (verleend)

Geesbrug – Twaalf Ellenweg 12: voor ambtshalve wijzigen voorschriften omgevingsvergunning milieu (ontwerpbesluit)

Aanwijzingsbesluit toezichthouder kinderopvang

Mandaatbesluit bevel op grond van artikel 58n Wet publieke gezondheid

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2021

Coevorden – Klooster 5A: voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit (aanvraag)

Dalen – Molenwijk 4: voor het plaatsen van tijdelijke lokalen (aanvraag)

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Coevorden 2021

Coevorden – De Mars 5a: voor de uitbreiding met een voedersilo voor de op- en overslag van vloeibare diervoeding