Dalen – De gemeente Coevorden krijgt 4 miljoen euro van het Rijk om te helpen de kom van Dalen stapsgewijs aardgasvrij te maken. Dat maakte minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vanochtend bekend.

Uiterlijk 2030

Dit betekent dat de gemeente, de werkgroep Duurzaam Dalen en Dorpsbelangen Dalen woningeigenaren en gebouweigenaren in de kom van Dalen gaan ondersteunen om het dorp uiterlijk in 2040 en zoveel mogelijk al in 2030 van het aardgas af te hebben.

De gemeente heeft, naast 46 andere gemeenten, vorig jaar bij het Rijk een aanvraag ingediend voor de subsidie. In totaal zijn veertien plannen uitgekozen die een bijdrage krijgen. Voor de aanvraag is door de gemeente, gezamenlijk met de werkgroep Duurzaam Dalen, een plan opgesteld met daarin de stappen en mogelijkheden om Dalen van het aardgas af te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door woningen goed te isoleren, warmtepompen, zonnepanelen en zonnecollectoren te plaatsen en installaties beter in te regelen. Maar wellicht ook door gezamenlijke warmte-oplossingen zoals een kleinschalig warmtenet. Ook gebruik van groen gas of groene waterstof ter vervanging van aardgas is voor de vooroorlogse woningen één van de mogelijke oplossingen.

Flinke stappen

Wethouder Jeroen Huizing: “We willen en moeten in de toekomst minder afhankelijk zijn van aardgas, energie besparen en minder CO2 uitstoten. Daarom moeten in 2050 alle woningen en gebouwen in Nederland van het aardgas af zijn. Met het geld dat we voor Dalen krijgen kunnen we flinke stappen zetten. Voorwaarde is wel dat inwoners er zelf aan toe zijn om aan de slag te gaan. Dat kan bijvoorbeeld op het moment dat er een nieuwe cv-ketel moet komen of als inwoners hun huis gaan verbouwen. Met het geld dat we nu van het Rijk krijgen kunnen we inwoners stimuleren om te kiezen voor bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen of goede isolatie. Het is geweldig om te zien hoe de werkgroep Duurzaam Dalen en Dorpsbelangen Dalen zich hebben ingezet om de subsidie te krijgen.”

Bijeenkomsten voor inwoners Dalen

In april en mei zijn er informatiebijeenkomsten voor inwoners uit Dalen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de inwoners te horen wat de plannen zijn en hoe het traject gaat lopen. Uitgebreide bewonersparticipatie is een belangrijk onderdeel van het project

Bij het opstellen van de plannen is nauw samengewerkt met Domesta, Rendo en Enexis. Ook Intergas en de Rijksuniversiteit Groningen zijn bij het project betrokken. De aanvraag is mede tot stand gekomen dankzij de inzet van Enablemi en SEN (Samen Energie Neutraal). De ‘Proeftuin Dalen Aardgasvrij’ is een van de vier pilots die is benoemd in de Transitievisie Warmte van de gemeente Coevorden.