Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Coevorden – Friesestraat 59: besluit omgevingsvergunning: verbouwing winkel en verbouwing bovenwoning tot appartementen

Oosterhesselen – Edveensweg 16: vergunning gemeente voor tijdelijke plaatsing hijskraan

De Kiel – Noorderweg 10: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Dalen – Veenhuizerweg 4: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: vergroting jongveestal

Oosterhesselen – Edveensweg ongenummerd: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Sleen – Vennetje ongenummerd: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van zes watercypressen

Coevorden – Drostenstraat ongenummerd: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee berken en een wilg

Wachtum – Oostereind 14: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van drie kastanjes

Holsloot – Ermerstraat 3: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een zomereik

Wachtum – Westereind 18: besluit omgevingsvergunning: bouw kelder onder bestaande woning

Oosterhesselen – Klenkerweg 12: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: uitbreiding bestaande kapschuur

Dalen – Hoofdstraat ongenummerd: besluit omgevingsvergunning: verplanten linde

Oosterhesselen – Witte Zand 17: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: verbouwing woning en verbouwing winkelruimte tot woningen

Coevorden – Marconiweg 6: besluit omgevingsvergunning: aanleg procesinstallaties in Alley

Sleen – Groningerweg 1: besluit omgevingsvergunning: bouw woning

Verordening nadeelcompensatie Coevorden 2024

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 70: besluit omgevingsvergunning: het kappen van negen bomen

Coevorden – Bentheimerstraat 54a: ontheffing voor plaatsing steiger en twee containers t/m 19 maart

Zweeloo – nabij Noordweg 3: besluit omgevingsvergunning: het kappen van drie eiken

Aalden – Gebbeveenweg 1: besluit omgevingsvergunning: het kappen van vier eiken

Dalen – tegenover Kymmelskampen 1: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een kastanje

Gemeente Coevorden: agenda Commissievergadering Beeldvorming en oordeelsvorming

Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Subsidieplafond Initiatieven Gezond in Coevorden 2024

Coevorden – Van Heutszsingel 6: ontheffing Winkeltijdenwet Coevorden

Dalen – Kieftenweg 49: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Coevorden – Molenbelt: ontheffing voor plaatsing materieel t/m 1 april

Erm – Ermerzand 29: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding recreatiewoning

Coevorden – intrekking vergunning voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt

Zwinderen – Burg. Legroweg 17a: besluit omgevingsvergunning: het hebben van een vakantiewoning

Coevorden – Grutto 14A: besluit omgevingsvergunning: intrekking bouwvergunning op verzoek aanvrager

Coevorden – Klooster 35: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Coevorden: ontheffing voor het tijdelijk niet innemen van een standplaats op de weekmarkt

Coevorden – Coevorderkanaal ongenummerd: besluit omgevingsvergunning: gewijzigde uitvoeren van reeds verleende omgevingsvergunning (zonnepark)

Provincie

Beleidsregel Wet Bibob provincie Drenthe 2024

Waterschap

Openbare vergadering algemeen bestuur 28 februari 2024