Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Verkeersbesluit Friesestraat

Coevorden (Steenwijksmoer) – Nieuwe Dijk 2A: besluit omgevingsvergunning: aanleg kabeltracé

Oosterhesselen – Boerhoorn 64: besluit omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Coevorden – Weeshuisweide: bekendmaking voornemen onttrekking aan de openbaarheid van parkeerplaatsen (art. 9 Wegenwet)

Holsloot/Zweeloo – Van Goghstraat 15, Hoofdstraat 15, De Wheem 10: besluit omgevingsvergunning: plaatsing drie doorkijkpanelen

Coevorden – Churchilllaan ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee bomen

Wachtum – Oostereind 114: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen als grondopstelling

Coevorden – Bentheimerstraat 5: besluit omgevingsvergunning: realisering appartement

Dalen – Kleine Veld 7: ontvangst melding omgevingsvergunning over verandering activiteiten

Zweeloo – Klooster 35: besluit omgevingsvergunning: vestiging sportschool

Coevorden (Weijerswold) – Katshaarweg: aanvraag omgevingsvergunning: aanplant bosperceel

Benneveld – Broeklanden 15: ontvangst melding omgevingsvergunning: plaatsing mestsilo op bouwblok

Coevorden – Friesestraat 6: besluit omgevingsvergunning: realisering winkel met vier (boven)woningen

Coevorden – Weeshuisstraat: verkeersbesluit inzake gehandicaptenparkeerplaats

Coevorden – Aleida Kramersingel: verkeersbesluit: tijdelijk omdraaien rijrichting en tijdelijk instellen parkeerverbod

Meppen – Middendorpsstraat 16: ontvangst melding omgevingsvergunning: verandering activiteiten

Coevorden – Cornélie Huygensstraat: besluit omgevingsvergunning: plaatsing woonwagen

Erm – Achterste Erm 13: besluit omgevingsvergunning: vervanging schuur bij monument

Coevorden – Data 7: besluit omgevingsvergunning: verbouwing bedrijfspand, plaatsing erfafscheiding en realisering uitweg

Gemeente Coevorden: agenda commissievergadering dinsdag 7 maart

Sleen – Heirweg 36: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een schuur

Erm – Ermerzand 134: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding recreatiewoning

Gemeente Coevorden: besluit verklaring van geen bedenkingen 2010

Gemeente Coevorden: benoeming leden Gemeentelijk Stembureau op 15 maart

Gemeente Coevorden: aanwijzen stembureaus en twee extra mobiele stembureaus

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Dalen – Emmerweg: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Schoonoord – Tramstraat 17: besluit omgevingsvergunning: het plaatsen van reclame

Dalen – Oude Dalerveensestraat 16: ontvangst melding: stoppen bouwbedrijf WR Scholten

Aalden – grasveld aan Aelderstraat vlakbij huisnummer 8: voor organisatie kermis Aalden

Wezup – Brinkstraat 10: ontvangst melding omgevingsvergunning: verhuur shovel en tractor zzp’er

Coevorden – Markt: voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt

Gemeente Coevorden – gebied Zuid: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 berk, 3 eiken en 1 haagbeuk

Dalen – Hoogehaar 12-13: aanvraag omgevingsvergunning: toestemming voor particuliere bewoning van agrarische bedrijfswoning

Provincie

Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de provinciale staten van Drenthe

Bodemsanering; herzien gebiedsplan Coevorden

Waterschap

Stieltjeskanaal – bij Stieltjeskanaal 91: toestemming voor aanleg drainage en aansluiting drainage-uitmondingen op waterloop WL06034

Besluit wijzigen looptijd slibverwerking SNB als Dienst van Algemeen Economisch Belang