Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Gemeente Coevorden – verkeersbesluit Meppen, Aalden en Gees

Aalden – Aelderstraat: voor het innemen van een standplaats

Aalden – Aelderstraat: voor het innemen van een standplaats

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: besluit omgevingsvergunning: herinrichting achterterrein en plaatsing hekwerk

Stieltjeskanaal – Stieltjeskanaal 26: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden – Molenstraat 6: aanvraag omgevingsvergunning: realisering twee appartementen

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing slibzak

Coevorden – Wulp 5: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfshal

Dalen – Veenhuizerweg 8: aanvraag omgevingsvergunning: de bouw van een biologische legkippenstal

Sleen – Bontekoestraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing tijdelijke woonunit

Gees – Schaapveensweg 1: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen

Dalen – Drift 1: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van elf woningen

Coevorden – Monierweg 5C; besluit omgevingsvergunning: uitbreiding kantoorunits en permanent maken tijdelijke vergunning voor units

Coevorden – Scholekster 8: melding activiteitenbesluit milieubeheer

Dalen – Broekkampsdijk 15: omgevingsvergunning: ontvangst melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 15: besluit omgevingsvergunning: plaatsing woonwagen

Noord-Sleen – Waterkampenweg 7: besluit omgevingsvergunning: de bouw van een werktuigenberging

Dalen – Oude Dalerveensestraat 14 en 16: vooraankondiging wijziging bedrijfsbestemming naar wonen

Coevorden – Scholekster 8: maatwerkvoorschriften voor geluid

Coevorden – Krimweg ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: de bouw van een woning

Dalen – Luunkamp 6: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Provincie

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie provincies Gelderland, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant en Zeeland

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie provincies Gelderland, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Zeeland

Waterschap

Toestemming voor het onttrekken van oppervlaktewater aan waterloop WL03682 (afvoervak AV12883) gemeente Oosterhesselen, sectie L, nummer 32, te Geesbrug

Mededeling dag van kandidaatstelling en mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten, kennisgeving zittingen centraal stembureau tot onderzoek, vaststelling en nummering kandidatenlijsten, bekendmaking zitting centraal stembureau vaststelling uitslag verkiezingen, openbaarmaking gebruik programmatuur en terinzagelegging processen-verbaal centraal stembureau