Coevorden/Sleen – Jongeren in Sleen krijgen ondersteuning van de gemeente Coevorden in hun zoektocht naar een eigen onderkomen voor een jeugdsoos. “Maar”, aldus wethouder Joop Slomp, “we kunnen jullie geen ruimte toezeggen waarover wij geen zeggenschap hebben. We zijn bereid om met jullie in gesprek te gaan.”

Teun Hilbrands en Lars Koerts spraken vanavond in tijdens de commissievergadering. Zij hebben al veel moeite gedaan om een plek te vinden, maar dat is tot op heden niet gelukt. Zij waren blij met de reactie van wethouder Joop Slomp en bedankten de raadsleden voor hun aandacht.

Jerry Stoker van het PAC trapte af: “Wat is de reden dat het bestuur van het MFC geen zin heeft in een jeugdsoos?” Henk Bouwers van PPC vindt de houding van MFC merkwaardig. Hans Wering van BBC2014 vindt een plek in het MFC de beste plek. “Daar horen jullie thuis.”

Sandra Katerberg van het CDA hoopt erop, dat er toch nog een gesprek met het bestuur komt door een bemiddelende rol van de gemeente. De jongeren gaven aan, dat zij alle steun en een financiële steun van Dorpsbelangen hebben gekregen. In dit verband vroeg Irma Talens van de VVD of Dorpsbelangen geen rol heeft kunnen spelen in de contacten met het bestuur van MFC De Brink. “Dorpsbelangen kreeg dezelfde redenen te horen als wij: we zouden voor overlast zorgen en er zouden vernielingen plaatsvinden.”

Zie ook:

Jongeren Sleen willen graag een eigen plek