Regio – Gedeputeerde Staten van Drenthe willen het Drentse midden- en kleinbedrijf (MKB) de komende vier jaar blijven ondersteunen vanuit het programma ‘Ik ben Drents Ondernemer’ (IBDO). Hiermee wil de provincie bijdragen aan het behoud en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid in Drenthe.

Alle facetten bedrijfsvoering

Ondernemers krijgen hulp bij alle fases van hun bedrijfsvoering. Speciale aandacht is er voor start, innovatie, groei, export en ondernemerschap. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in de Statenvergadering op 11 november hiervoor bijna 3,5 miljoen euro (om precies te zijn 3.484.150 euro) beschikbaar te stellen.

De basis voor het vervolg is de afgelopen jaren gelegd: in het huidige IBDO kunnen ondernemers met hun individuele vraag terecht bij de adviseurs, zijn er netwerkbijeenkomsten en speciale programma’s waar ondernemers samen met studenten onderzoeken waar kansen liggen voor bijvoorbeeld het exporteren van hun product.

Een loket

Naast individuele trajecten op maat, gaan ondernemers nog meer van elkaar leren. En zeker ook van het onderwijs, waar hedendaagse kennis en jonge potentiële arbeidskrachten het bedrijfsleven verder kunnen brengen om nog meer klaar te zijn voor de toekomst. Nieuw is dat meerdere initiatieven, zoals de OndernemersFabriek Drenthe en Kennispoort Drenthe, geïntegreerd worden. Zo komt er een breed scala van dienstverlening vanuit één loket.

Toekomstbestendig

In Drenthe bestaat het bedrijfsleven voor 99 procent uit het MKB: bedrijven met 2 tot 250 medewerkers, die vanuit Drenthe hun producten of diensten leveren. Gedeputeerde Henk Brink: “Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen een baan hebben en dat er werk is. Een eigen zaak vraagt veel van de ondernemer. Je bent niet alleen met veel toewijding bezig met het uitoefenen van je vak. Je moet van nog zoveel meer dingen verstand hebben en verder kijken dan vandaag en morgen, zeker nu. Hoe houd je je onderneming overeind? Ben je online vindbaar voor potentiële klanten? En wanneer speel je goed in op de veranderende wensen van consumenten?”

Drenthe loopt voorop

De plannen voor het vervolg van IBDO zijn samen met de Drentse gemeenten en onderwijsinstellingen NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, Alfa-college en de Hanzehogeschool uitgewerkt.
Landelijk gezien loopt Drenthe voorop met het MKB-beleid. De provincie heeft met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een MKB-deal gesloten, die is verwerkt in het nieuwe programma.

Meer informatie staat op de website ‘Ik ben Drents ondernemer’.