Holsloot/Dalen/Coevorden – De drie onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente Coevorden worden veiliger gemaakt of verwijderd. ProRail, de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden hebben daarover afspraken gemaakt. Het gaat om de spoorwegovergangen aan de Spoorbaan in Holsloot, De Loo in Dalen en De Hulteweg in Coevorden.

Wethouder Jeroen Huizing is blij met de gemaakte afspraken: “De aanpak van deze spoorwegovergangen is in het belang van onze inwoners maar ook voor de veiligheid op het spoor. Straks hebben we alleen nog goed beveiligde spoorwegovergangen in onze gemeente. Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur ProRail: We zijn blij dat we in goede samenwerking met de familie, de gemeente en provincie een oplossing hebben gevonden die voor iedereen acceptabel is. We zijn bovendien blij met het opheffen van weer een NABO.” Deze afkorting staat voor Niet Actief Beveiligde Spoorwegovergangen.

Holsloot

Voor het afsluiten van de spoorwegovergang in Holsloot zijn de voorbereidingen gestart. Om het gebied bereikbaar te houden, wordt aan de noordzijde van de spoorlijn een nieuwe uitweg richting Schimmelarij gemaakt. In oostelijke richting wordt een (fiets)pad aangelegd. Gemeente, provincie en ProRail dragen samen de kosten.

De Loo en De Hulteweg

De spoorwegovergang aan De Loo in Dalen is een particuliere weg. ProRail onderzoekt hoe deze veiliger gemaakt kan worden. Op dit moment lopen gesprekken met rechthebbenden om tot een akkoord te komen. Het doel is om uiterlijk 2023 de spoorwegovergang in Dalen aan te pakken. De kosten hiervoor worden betaald door ProRail. De spoorwegovergang aan De Hulteweg is inmiddels afgesloten met een hek. Alleen de beheerder van de daar liggende gronden heeft toegang.

Het veiliger maken van spoorwegovergangen is een programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail. Deze twee partijen zijn bezig om in heel Nederland deze veiliger te maken of op te heffen.

Foto’s: Rutger Bronts, Ring Foto De Boer.