De Krim/regio – In De Krim is op een (vermeerderings)bedrijf voor vleeskuikens vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 26.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometerzone van het besmette bedrijf zijn geen andere pluimveebedrijven. In de zone van 3 kilometer gaat het om tien pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende veertien dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Rond 10 kilometer zone zijn 42 pluimveebedrijven.

Vervoersverbod

In verband met een eerdere besmetting van vogelgriep in Duitsland gold in het grensgebied al een vervoersverbod, maar die is nu uitgebreid naar een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf. Gezien de aard van de besmetting wordt in de regio overigens geen ophok- en afschermplicht ingesteld. Er wordt een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten aanvullende maatregelen genomen.

Via deze link is meer informatie te vinden en zijn kaarten van de zones van 1, 3 en 10 kilometer rond het bedrijf te zien.