Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Dalen – Reindersdijk: vergunning voor de organisatie van Weijdepop

Dalerpeel – Woeste 10: melding activiteitenbesluit omgevingsvergunning: verandering bedrijf

Besluit Stembureaus Europees Parlementsverkiezing 2024

Besluit Gemeentelijk Stembureau Europees Parlementsverkiezing 2024

Besluit Centrale stemopneming Europees Parlementsverkiezing 2024

Coevorden – Krimweg 24a: aanvraag omgevingsvergunning: bouw 43 garageboxen en 32 bedrijfsruimten

Noord-Sleen – ‘t Haantje 86: aanvraag omgevingsvergunning: tijdelijke afwijking omgevingsplan voor kamperen gedurende drie dagen

Noord-Sleen – Waterkampenweg 1: aanvraag omgevingsvergunning: tijdelijke plaatsing stacaravan gedurende twee jaar

Coevorden – Kasteel 4: vergunning tijdelijke plaatsing bouwkraan

Sleen – Carspelstraat 20: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Geesbrug – Witte Menweg 10, verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen van een paramotor

Coevorden – Weeshuisweide: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing kunstwerk

Coevorden – EDS-plein 31: aanvraag omgevingsvergunning: splitsing winkelruimte

Coevorden – centrum: vergunning voor organisatie Piekiesmarkt

Dalerveen – Stroetendijk 2: Ontheffing geluidshinder knalapparaat

Provincie

Sleen – Broeklanden 5: terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering

Openstellingsbesluit subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe

Waterschap

Aanvraag omgevingsvergunning van 25 maart 2024 voor aanleg drainage op perceel dat uitmondt in Haarsloot Coevorden