Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Coevorden – Van Pallandtlaan 5: besluit omgevingsvergunning: brandveilig gebruik gebouw

Geesbrug – Witte Menweg 4a-51a: besluit omgevingsvergunning: legalisering blokhut

Coevorden – Friesestraat 22-24: ontheffing voor plaatsing bouwcontainer

Gees – Schaapveensweg 16: vergunning voor officiële opening Beelden in Gees

Coevorden – EDS plein: vergunning voor organisatie plantjesmarkt

Gemeente Coevorden: vergunning voor plaatsing driehoeksborden voor Bevrijdingsfestival Drenthe

Holsloot – Ermerstraat 3: besluit omgevingsvergunning; kappen zomereik

Coevorden – Parallelweg 37, wijziging leidinggevenden alcoholwetvergunning

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 46: exploitatievergunning inclusief terras

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 46, alcoholwetvergunning

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 46: besluit omgevingsvergunning: groot onderhoud aan rijksmonument

Gemeente Coevorden: verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht)

Gemeente Coevorden: afvalstoffenverordening 2024

Gemeente Coevorden: agenda commissievergadering beeld- en oordeelsvorming 12 maart

Coevorden – Berlijnseweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg in-/uitweg en plaatsing schuifpoort

Gees – Dorpsstraat 70: aanvraag omgevingsvergunning: toevoeging gevelopeningen, dakkapellen aan achterzijde, interne verbouwing en toevoeging wooneenheden

Schoonoord – Kerklaan 12-8: aanvraag omgevingsvergunning: aanbouw opslagruimte

Noord-Sleen e.o.: vergunning voor tijdelijke plaatsing zes frames met spandoeken voor volksfeest

Wachtum – Oostereind 14: besluit omgevingsvergunning: het kappen van drie kastanjes

Sleen – Schaapstreek 30: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een paardenkastanje

Erm – Oosterlangenweg: aanwijsbesluit voor een paasvuur

Sleen – Bontekoestraat 12: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: plaatsing tijdelijke woonunit gedurende een jaar

Oosterhesselen – Zende 35: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: uitbreiding woning en achtergevel

Sleen – Vennetje ong.: besluit omgevingsvergunning: het kappen van zes watercipressen

Provincie

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op de DLN00 L1328, L1327, L414, L417, L418, L416, L419 te Dalen

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op de percelen DLN00 F323, F324, F327, F461, F460, F223, F566 te Dalen

Waterschap

Verordening op de rekenkamer Waterschap Vechtstromen 2024

Controleverordening waterschap Vechtstromen

Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen

GGD Drenthe

Klachtenregeling Veilig Thuis Drenthe

Algemene Klachtenregeling GGD Drenthe

Huishoudelijk reglement Klachtencommissie