Coevorden – Bij het Cosis Expertisecentrum aan de Elemastraat werd maandagmiddag een feestelijke week geopend. Deze week bestaat het Cosis Expertisecentrum voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Coevorden en Emmen maar liefst zestig jaar.

Burgemeester Renze Bergsma, wethouder Jeroen Huizing en Lieke Ruijgers, directeur cluster Kind, Jeugd en Gezin bij Cosis. Zij werden bijgestaan door het jongste en oudste kind van het centrum, Zafirah en Sem. Tijdens de feestelijkheden speelde Jurgen Nijenbanning accordeon.

Durk de Jong, leidinggevende van het expertisecentrum, overhandigde daarna de eerste exemplaren van het magazine ‘60 jaar Expertisecentrum Coevorden’ aan Bergsma, Huizing en Ruijgers. Dit magazine is verschenen onder redactie van Bert Middelbos van Cosis, waaraan ook anderen medewerking verleenden.

Eerste in Nederland

In 1963 was er een medewerker van de toenmalige gemeente die een kind had met een verstandelijke beperking. Op eigen initiatief realiseerde hij een vorm van dagopvang in een duplexwoning in Coevorden. “Daarvoor werd subsidie verstrekt door destijds het ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk)”, aldus Lieke Ruijgers. “Coevorden had daarmee een landelijke primeur, want het was het allereerste dagcentrum in Nederland.” De naam was toen Kindervreugd. Minister Jo Schouwenaar-Franssen opende het dagcentrum in 1964. Dit initiatief werd nagevolgd en tien jaar later waren er al honderd van deze dagcentra.

“Voor die tijd”, zei Renze Bergsma, “was het een vooruitstrevend initiatief, dat zich mooi heeft doorontwikkeld. Wat gebleven is, is de liefde voor het kind. Bij Cosis is veel deskundigheid in huis.”

Open huis

Gedurende deze week zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen. Op vrijdag 15 maart van 12.00 tot 16.30 uur is er een open huis voor alle belangstellenden. De auto parkeren kan bij Villa Lootuinen op de hoek van de Gouverneur Hofstedelaan/Dr. Picardtlaan. Met borden wordt de route aangegeven.
“In de afgelopen zes decennia”, zo schrijft Durk de Jong in het voorwoord van het magazine, “heeft het Kinderdagcentrum een belangrijke rol gespeeld in het leen van talloze gezinnen uit de regio. Het heeft kinderen met een beperking de mogelijkheid gegeven om zich te ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving.”

Inhoud magazine

In het magazine staat een interview met Marja Leijrik, de eerste leidinggevende. Zij is inmiddels 81 jaar oud. Daarnaast staan er verhalen in van ouders en kinderen en vele andere wetenswaardigheden. Het magazine ligt vrijdag klaar bij het open huis.