Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Gemeente Coevorden: vergunning voor plaatsing reclameborden

Coevorden – Marconiweg 4: besluit omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 7

Coevorden – Marconiweg 6: besluit omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 4

Coevorden – Marconiweg 4: besluit omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 5

Oosterhesselen – Klenkerweg 6: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding bebouwing en toevoeging uitrit (rectificatie aanvraag)

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: melding activiteitenbesluit omgevingsvergunning: plaatsing huursysteem in tijdelijke situatie

Coevorden – Marconiweg 6: besluit omgevingsvergunning:: bouw stofvernevelaar en watersilo

Coevorden – Marconiweg 6: besluit omgevingsvergunning: aanpassing bestaand gebouw 6

Oosterhesselen – Zuster Mohrpark: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Schoonoord – begraafplaats: besluit omgevingsvergunning: het kappen van acht bomen

Zwinderen – Nijlandsweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: bouwen voerloods

Coevorden – Thorbeckestraat 3: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw kinderopvang

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 70: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van negen bomen

Sleen – Broeklanden 2: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding bestaand filtergebouw met chemicaliëngebouw

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: melding activiteitenbesluit omgevingsvergunning KH Dairy Sourcing

Zweeloo – Wheempad 1: aanvraag omgevingsvergunning: vergroting woning

Sleen – Bontekoestraat: aanvraag omgevingsvergunning: bouw woning

Zwinderen – Nijlandsweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: bouw verbindingshal

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 47: aanvraag omgevingsvergunning: bouw schuur voor opslag

Wachtum – Westereind 18: aanvraag omgevingsvergunning: bouw kelder onder bestaande woning

Schoonoord – Slenerweg 25: aanvraag omgevingsvergunning: bouw loods

Zwinderen – Nijlandsweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: bouw melkstal met machinekamer en wachtruimte

Coevorden – Krimweg: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing cameramasten

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: melding activiteitenbesluit omgevingsvergunning: vervanging tijdelijk vergunde bufferslibzak voor nieuw exemplaar

Dalen – Veenhuizerweg 4: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging verleende vergunning voor bouw bedrijfswoning

‘t Haantje – ‘t Haantje 62d: aanvraag omgevingsvergunning: realisering B&B

Zwinderen – Nijlandsweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: bouw strohok en afkalfstal

Dalen – Vossebelt 22: aanvraag omgevingsvergunning: tijdelijke plaatsing en bewoning stacaravan

Gees – Wethouder H. Euvingstraat (CPO Gees: vastgesteld bestemmingsplan ‘Kernen, Gees’

Dalen – Broekkampsdijk 9 en 15: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing drie batterijen voor kleinschalige opslag ter ondersteuning van bedrijfsvoering

Sleen – Groningerweg 2: aanvraag omgevingsvergunning: bouw rijwielhandel

Coevorden – Poppenharelaan 2: besluit omgevingsvergunning: wijziging kozijnindeling

Coevorden – Markt 3: aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Aalden – Oldeveen 8: melding activiteitenbesluit omgevingsvergunning: plaatsing mestopslag

Noord-Sleen – Dorpsstraat 13: aanvraag omgevingsvergunning: bouw woning

Benneveld – Klenkerweg 15: melding activiteitenbesluit omgevingsvergunning: verlenging ligboxenstal met 15 meter

Zwinderen – Burg. Legroweg: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twaalf kastanjes en een esdoorn

Dalen – Hoofdstraat 46: aanvraag omgevingsvergunning: realisering vier appartementen

Sleen – Batingestraat 22: aanvraag omgevingsvergunning: gebruik gronden voor parkeren in de voortuin

Wachtum – Middendorp 4: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding kantoor

Erm – Dalerstraat 38: aanvraag omgevingsvergunning: bouw overkapping met zonnepanelen

Sleen – Broeklanden (Kruidhaars): aanvraag omgevingsvergunning: aanleg spoelwaterinfiltratie met natuurvriendelijke oever (rectificatie procedure)

De Kiel – De Tip: aanvraag omgevingsvergunning: gewijzigde uitvoering vergunning voor de bouw van twee recreatiewoningen

Provincie

Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II

Beleidsregels bescherming natuur provincie Drenthe

Verordening vergoeding Statenfracties 2023

Besluit aanwijzing toezichthouders Seveso-inrichtingen en IPPC installaties categorie 4, als bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) ‘Rie-4’ Omgevingsdienst Groningen 2024

Nadere beleidsregels doelgebonden depositiebank Getec

Waterschap

Bekendmaking ter inzagelegging geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 van Het Waterschapshuis

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en kennisontwikkeling 2021