Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Oosterhesselen – Langbos 30 t/m 52 en 43 t/m 57: aanvraag omgevingsvergunning: verduurzaming twintig twee-onder-een-kapwoningen

Coevorden – Grutto 14A: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg uitrit

Gees – Tilweg 17A: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging aanvraag voor realisering wagenberging

Zweeloo – hoek Kruisstraat/Marktstraat: aanvraag omgevingsvergunning: verlenging vergunning voor plaatsing schilderij

Coevorden – Klinkenvlier 1: aanvraag omgevingsvergunning: bouwen opslagloods

Coevorden – Poppenharelaan 2: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging kozijnindeling

Gees – Holtweg 7: aanvraag omgevingsvergunning: bouw woning met schuur

Geesbrug – Witte Menweg 4A-51A: aanvraag omgevingsvergunning: legalisering blokhut

Oosterhesselen – Geserweg 14: vergunning voor organisatie Carbidfeest Oosterhesselen

Coevorden – Printer 27: Intrekking standplaatsvergunning frietverkoop

Erm – Ermerzand 161: besluit omgevingsvergunning: verbouwing recreatiewoning

Geesbrug – Witte Menweg 11: ontvangst melding activiteitenbesluit: omzetting bedrijf naar paardenhouderij

Dalen – De Steeg 4: ontwerpbestemmingsplan

Coevorden – Van Heutszpark: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van tien esdoorns en een eik

Schoonoord – begraafplaats: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van vijf esdoorns, een beuk, een eik en een Amerikaanse eik

Oosterhesselen – Zuster Mohrpark: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Aalden – Paardelandsdrift 22: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning en plaatsing erfafscheiding

Gees – Dorpsstraat 8: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Gemeente Coevorden – nabij Reindersdijk 21 Dalen; een conifeer nabij Julianalaan 3 Coevorden; een esdoorn Klaassensweg 3 Padhuis Coevorden; een den nabij Lottingstraat 4 Sleen

Meppen – Middendorpsstraat 6: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Aalden – Gebbeveenweg 1: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van vier eiken

Benneveld – Bennevelderstraat 26: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden: voor het ophangen van twee spandoeken voor collecte Hersenstichting

Dalen – Wettringerlaan 1: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: het kappen van vier beuken

Coevorden – omgeving Moesdistel Vosmaten: besluit omgevingsvergunning: bouw woning, perceel K1939

Schoonoord – Tramstraat: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding loods, perceel Sleen A6028

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 47: aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Gemeente Coevorden: agenda raadsvergadering dinsdag 12 december

Sleen – Menso Altingstraat 3: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee kastanjes

Waterschap

Delegatiebesluit waterschap Vechtstromen

Inspraak- en participatieverordening waterschap Vechtstromen

Coevorden – Burg. Gautiersingel 29: toestemming voor aanleg glasvezelkabel in beschermingszone van de kering van waterloop WL03300

Onderhoudskeur waterschap Vechtstromen

Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2024

Besluit algemeen bestuur over regels over inrichting, indiening en motivering van een verzoek tot schadevergoeding

Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2024

Kwijtscheldingsverordening Vechtstromen

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2024

Projectplan waterwet Nieuwe Drostendiep fase 1

Intrekken Keur waterschap Vechtstromen 2020