Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 64: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Benneveld – Bennevelderstraat 23: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Beleidsregels energietoeslag gemeente Coevorden

Nadere regels carbidschieten Coevorden 2023

Gebiedsaanwijzing carbidschieten Coevorden 2023

Coevorden – Parallelweg 20A: melding omgevingsvergunning: bakkerij met lunchroomgedeelte

Aalden – Gelpenberg 26: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing mestsilo

Dalen – Oude Coevorderweg 21: melding activiteitenbesluit omgevingsvergunning: gastank

Coevorden – Klooster 5a: melding omgevingsvergunning: aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: besluit omgevingsvergunning: plaatsing geluidwerende schermen

Coevorden – Elemastraat 1: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden – Kromme Elleboog 5: besluit omgevingsvergunning: bouw drie woningen

Coevorden – Nieuwe Krim 39: aanvraag omgevingsvergunning: voor tijdelijke plaatsing stacaravan gedurende drie jaar

Sleen – De Flinten 26: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing veranda

Dalerveen – Hakenbosch 2: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een beuk en een berk

Gemeente Coevorden – verkeersbesluit parkeerplaatsen elektrische voertuigen in Joke Smitstraat en Gerrit Woltersomstraat

Coevorden – Roelie Duinkerkenstraat ong.: besluit omgevingsvergunning: bouw woning

Gees – diverse straten: vergunning voor organisatie Gees in Wintersfeer

Coevorden – Spoorhavenstraat 23: aanvraag omgevingsvergunning: aanbrengen handelsreclame

Meppen – Goornstraat: aanvraag omgevingsvergunning: aanplant bos

Dalen – De Bente 35: aanvraag omgevingsvergunning: realisering B&B

Coevorden – Marconiweg 4 en 6: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing ascontainer

Coevorden – Friesestraat 50 en 50A: aanvraag omgevingsvergunning: vervanging puien en houten kozijnen

Coevorden – Kasteel en haven: vergunning voor de organisatie van uittocht Sinterklaas

Provincie

Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Drenthe

Uitvoering van LEADER-projecten provincie Drenthe

Waterschap

Aanwijzing vertegenwoordigers in verbonden partijen

Openbare vergadering algemeen bestuur 29 november 2023

Toestemming voor het aanleg middenspanningskabels langs waterloop WL03299 ten behoeve van netverbetering nabij Vossebelt 3 tot en met 28 te Dalen